Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Impressie van het robijnen priesterjubileum

  Impressie van het robijnen priesterjubileum In de video is een impressie te zien van de  H. Mis t.g.v. het robijnen Priesterjubileum van onze pastoor Huub Adema op 9 oktober 2016. Veel mensen waren gekomen om de jubilaris door hun aanwezigheid hun betro...
 • Het nieuwe 'Onze Vader"

  Het nieuwe 'Onze Vader" De nieuwe vertaling van het gebed, het Onze Vader wordt 27 november 2016 ingevoerd in de Rooms Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied. Klik hier voor een uitleg door pastoor Andy Penne. Ook werd een nieuwe toonzetting gescha...
 • Allerzielenviering

  Allerzielenviering De gebedsdienst waarin alle overleden parochianen en heel in het bijzonder de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht worden, vindt plaats op zondag 30 oktober om 15.00 uur. Er zullen ook gedachtenisprentjes worden uitgedeeld en de...
 • Eerste Communie-nieuws

  Eerste Communie-nieuws Op donderdag 22 september vond de eerste ouderavond plaats als start op de eerste communieviering. Door de pastoor werd toegelegd dat de voorbereiding van de eerste communie vanuit de parochie gezien steunt op drie pijlers: kennis ...
 • Overleden sept 2016

  Door de dood is van ons heen gegaan: > op 79-jarige leeftijd Sjir Dhomen, wonende in de President Kennedystraat 28. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God...
 • Start Eerste Communie-voorbereiding

  Start Eerste Communie-voorbereiding Op 23 april 2017 is de eerste communieviering. De organisatie ligt in handen van mevr. Ekkerink-Thomann. Als de briefjes om uw kind op te geven binnen zijn zal in oktober de eerste ouderavond plaats vinden. Ouders, wie...
 • Overleden aug. 2016

  Door de dood is van ons heengegaan: > op 88-jarige leeftijd Kitty Hendrikx-Hanssen, wonende in de President Rooseveldstraat 10. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Overleden aug. 2016

  Door de dood is van ons heengegaan: > op 89-jarige leeftijd Atie Wiertz; eveneens overleed> op 88-jarige leeftijd Jessie Pauly-Janssen, verblijvende A Ge Water 1. Dat zij in het leven bij God voor altijd gelukkig mogen zijn...
 • Mariavieringen (Eucharistievieringen) rondom het feest Maria Hemelvaart

  Mariavieringen (Eucharistievieringen) rondom het feest Maria Hemelvaart Rondom het feest van Maria Hemelvaart zal (bij goed weer) de mis zijn op zaterdag 13 augustus om 19.00 uur bij het Mariabeeld aan de Mariabergstraat. Bij slecht weer is de mis in de ...
 • Schinveld is weer bij de tijd

  Schinveld is weer bij de tijd In de afgelopen week kwamen er verschillende berichten binnen van verontruste parochianen dat de klok stilstond. Een vervelend iets. Afgelopen week is de klokkenmaker gekomen en heeft het uurwerk nagekeken. Er was geen defec...
 • Wereldjongerendagen in Krakau

  Wereldjongerendagen in Krakau Van woensdag 20 juli tot 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen in Polen plaats. Ook vanuit Nederland zijn een aantal jonge mensen vertrokken om deze prachtige tijd mee te beleven. We wensen hun een mooi verblijf toe en n...
 • Gedoopt Juli 2016

  Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: > Ayani Basten. Dopeling en ouders van harte proficiat...
 • Rome-reis

  Rome-reis Het bisdom Roermond organiseert in samenwerking met het Huis van de Pelgrim (tel. 043-3215715) een reis naar Rome van 12 t/m 17 september in het kader van het Heilig jaar. Hebt u interesse, dan is opgave nog mogelijk. Er wordt een mooi programm...
 • Gedoopt Juli 2016

  Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Dyce Scholtens. Dopeling en ouders, van harte proficiat...
 • Overleden Juni 2016

  Door de dood is van ons heengegaan: op 78-jarige leeftijd Nol Reubzaet, wonende in Aan de Platz 7. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Lourdesbedevaart

  Lourdesbedevaart Van 1 t/m 8 september is de laatste Lourdesreis met de trein. Hiermee komt een einde aan de lange traditie om met de trein naar Lourdes te gaan. Doordat de organisatie steeds ingewikkelder werd en ook de kosten steeds meer toenamen is di...
 • Overleden juni 2016

  Door de dood is van ons heen gegaan: > op 95-jarige leeftijd Anna Katharina de Rooij-Melchers, wonende in Emmastaete te Brunssum. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God...
 • Gedoopt juni 2016

  Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: > Rileij Mulders. Dopeling en ouders, van harte proficiat...
 • Data eerste communie en vormsel 2017

  Data eerste communie en vormsel 2017 In overleg met de schooldirecties is voor Schinveld de eerste communie vastgelegd op zondag 23 april en voor Merkelbeek op zondag 28 mei. Op korte termijn zal op school een brief aan de kinderen van groep drie worden ...
 • Nieuwe aanwinst voor onze parochiekerk

  Nieuwe aanwinst voor onze parochiekerk Bij een bezoek aan Fluminalis te Horssen hebben wij gekeken wat voor onze parochiekerk een mooie aanvulling zou zijn op het mooie dat wij bezitten. Het wierookvat dat wij wekelijks gebruiken is niet meer in een best...