Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Eerste Advent - Barbaraviering met Seniorenorkest Onderbanken

  Eerste Advent - Barbaraviering met Seniorenorkest Onderbanken Op zaterdag 2 december 2017 luisterde het seniorenorkest weer de mis muzikaal op bij gelegenheid van de herdenking van de H. Eligius, onze parochiepatroon, en H. Barbara, patroon van  o.a. de...
 • Dialectmis op zaterdag 18 november

  Dialectmis op zaterdag 18 november Het tema heeft betrekking op het gebruik van de talenten: begin gewoon en werk samen. Het gemengd koor Levenslust zal deze viering opluisteren....
 • Allerheiligen - Allerzielen 2017

  ...
 • Sacramentsprocessie 2018

  Vergadering over processie in 2018 Op donderdag 2 november 2017 willen wij in het parochiecentrum St. Michiel de processie evalueren van dit jaar en kijken hoe wij meer mensen bij de processie kunnen betrekken. Wie mee wil denken is van harte welkom om 2...
 • Klavecimbelconcert met Mozart

  Klavecimbelconcert met Mozart Op zaterdag 4 november 2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 12 november 2017 van 14.00 uur tot 16.00 zullen Ruud Pricken en Stella Klerken een concert verzorgen met stukken van Mozart, die muzikant was, Componist, w...
 • Vredesweek

  Vredesweek In de week van 16 t/m 24 september wordt de vredesweek gehouden. Zeker in deze tijd van spanning en onverdraagzaamheid is het belangrijk om te bidden voor en te werken aan vrede....
 • Van harte gefeliciteerd heer Sjeng Vaessen!

  Van harte gefeliciteerd heer Sjeng Vaessen! Ik weet niet of dhr. Sjeng Vaessen de oudste actieve koster van Nederland is die werkelijk "alles im Griff" heeft. Vandaag, 30 augustus 2017 wordt Sjeng 90 jaar jong. Ik denk dat mogen wij niet zomaar voorbij l...
 • Aanmelding voor de Eerste Communie / Vormsel 2018

  Aanmelding voor de Eerste Communie / Vormsel 2018 De voorbereiding op de eerste communie, die plaats vindt op 13 mei 2018 in Schinveld, gaat binnenkort weer van start. Zijn er ouders die hun kind nog hiervoor willen opgeven, dan kunt u zich opgeven bij S...
 • Titus Brandsma

  "Wie de wereld voor Christus wil winnen, moet de moed hebben met de wereld in conflict te komen"(Titus Brandsma) Afgelopen donderdag 27 juli vierden wij het gedenken aan de zalige Titus Brandsma, OCarm, priester en martelaar.De zalige Titus Brandsma bek...
 • Bedevaart Kevelaer

  Bedevaart Kevelaer De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is op 11 sept. a.s.. Een van de vele opstapplaatssen is, net als in de voorafgaande jaren, op het Wilhelminaplein voor de parochiekerk H. Eligius. Meer informatie heeft mw. J. Theunissen, telf.: 04...
 • Kerkberichten Merkelbeek in Goed Nieuws

  Kerkberichten Merkelbeek in Goed Nieuws Na de zomervakantie zullen de parochies uit Oirsbeek, Doenrade, Schinveld en Merkelbeek met de pastoors L. Houben en H. Adema samen de kerkelijke berichten in Goed Nieuws presenteren. Voor het opgeven van misintent...
 • Herinnering: Uitval avondmis 1 juli - vroeger begin zondagsmis 2 juli 2017

  Herinnering: Uitval avondmis 1 juli - vroeger begin zondagsmis 2 juli 2017 In het weekend van 1/2 juli is geen mis in Schinveld om 19.00 uur op zaterdag in verband met de openingsmis van het OLS te Merkelbeek om 18.00 uur. Op zondagmorgen zal de m...
 • Emeritus Pastor Pierre van Can wordt 80

  Emeritus Pastor Pierre van Can wordt 80 Op zondag 2 juli 2017 hebben we in onze gemeente twee grote feesten. Niet alleen het OLS in Merkelbeek maar ook onze Emeritus Pastor Pierre van Can viert dan zijn 80ste verjaardag. Fijn was in een persoonlijk gesp...
 • Dank aan deelnemers Sacramentsprocessie

  Dank aan deelnemers processie Zondag 18 mei trokken wij met fanfare/harmonie, schutterij, sacramentsvereniging, eerste communicanten, mannenkoor Oranje door het dorp. De website geeft een mooi beeldverslag....
 • Communie-/Vormsel-data in 2018

  Communie-/Vormsel-data in 2018 Eerste communie: In overleg met de basisscholen van Schinveld en Merkelbeek is de eerste communie in 2018 in Schinveld op 22 april en in Merkelbeek op 13 mei. Opgave zal binnenkort kunnen geschieden. Toediening vormsel:Mgr...
 • Lourdesbedevaart

  Lourdesbedevaart Pastoor Adema gaat met de Lourdes bedevaart mee als begeleider van 7 t/m 13 september. Het vervoer is met het vliegtuig en met de bus. Ook voor zieken bestaat de gelegenheid om mee te gaan. Hebt u interesse, meldt u dan bij het huis van ...
 • Proficiat aan geslaagden

  Proficiat aan geslaagden Voor veel jongens en meisjes was het afgelopen week erg spannend. Nu zie je overal vlaggen en lege tassen bij het raam hangen. Blijdschap alom voor degenen die met goed gevolg geslaagd zijn voor hun examen. Vanuit de parochie we...
 • Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij

  Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij Op zondag 18 mei is de jaarlijkse processie in onze parochie bij gelegenheid van sacramentsdag. In de mis zullen de communicanten een eigen inbreng hebben en ook de vormelingen zijn gevraagd om dee...
 • Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten

  Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten In de maand juni en begin juli vinden een aantal gebeurtenissen plaats, die ook gevolgen hebben voor de vieringen in onze parochie en de parochie van Merkelbeek.. ...
 • Terugblik op vormselvieringen

  Terugblik op vormselvieringen Zowel in Schinveld, alsook in Merkelbeek, hebben wij prachtige vormselvieringen mee gemaakt. Bij de voorbereiding op het vormsel mocht ik goede hulp ontvangen van gemotiveerde begeleiders en ook de vormelingen waren bijzonde...