Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Festiviteiten 'AROUND THE CLOCK'

  Festiviteiten Feestcomité In de volgende week zal drie dagen lang het parochiefeest kleur geven aan Schinveld. Op vrijdag 17 augustus wordt de aftrap gegeven met het prachtige ‘Clock Classic Concert’ in de H. Eligiuskerk. Aan het concert zullen ver...
 • Kerkbestuurslidmaatschap

  Kerkbestuurslidmaatschap Met ingang van 1 augustus is na twaalf jaren Martin van Dorst terug getreden als kerkbestuurslid. Veel dank zijn wij aan hem verschuldigd vanwege zijn enthousiaste en deskundige inbreng gedurende die periode. Martin had een ster...
 • Gouden Priesterjubilea in onze Parochie

  Gouden Priesterjubilea in onze Parochie Afgelopen zondag was groot feest in onze parochie. Emeritus pastoor Pierre van Can vierde vandaag het gouden Priesterjubilea. Naast parochianen uit zijn huidige woonplaats waren ook vele mensen uit de parochies w...
 • De toog past nog altijd na vijftig jaar

  De toog past nog altijd na vijftig jaar De eerste keer dat ik "Pie" van Can ontmoette was in Roermond. Hij was kapelaan was in de binnenstad. De jongerenkerk was onder zijn leiding opgericht en de vieringen vonden plaats in de Caroluskapel. Vele jaren wa...
 • Dhr. Math Vroemen onderscheiden

  Dhr. Math Vroemen onderscheiden Na de processie stond de burgemeester, mevr. Clermonts, klaar om Math de erepenning van de Gemeente Onderbanken op te spelden omdat hij veertig jaar lid was van de sacramentsvereniging. Het gemengd koor Levenslust was aanw...
 • Nieuwe Kerkmeester

  Nieuwe Kerkmeester Dhr. Wim Veldhuizen, wonende in Merkelbeek, is door de bisschop benoemd tot kerkbestuurslid van de onze parochie. In de H. Clemensparochie vervult hij ook het secretariaat en zal tevens in Schinveld de functie van secretaris op zich n...
 • Aspirant vormelingen komen samen in Huize “Het Korenveld”

  Aspirant vormelingen komen samen in Huize “Het Korenveld” Op woensdag 29 februari kwamen een groot aantal jongens en meisjes, die zich voorbereiden op het h. vormsel, samen in Huize “Het Korenveld” te Merkelbeek. De gastvrijheid en de medewerking...
 • Parochieberichten voortaan in Goed Nieuws

  Parochieberichten voortaan in het weekblad 'Goed Nieuws' Afgelopen week hebben wij een gesprek gehad met de uitgever van Goed Nieuws, Angelique en Michel van Breugel. Zij zullen de plaatsing van de kerkberichten voortaan opnemen in Goed Nieuws. Wij zi...
 • Terugblik op afgelopen jaar

  TERUGBLIK OP AFGELOPEN JAAR In het afgelopen jaar werden in Schinveld en Merkelbeek 22/3 kinderen gedoopt, vorig jaar 20/5. Er deden 32/6 kinderen de communie. Vorig jaar 52/19. Ook bij het vormsel was het aantal deelnemers 37/28. Vorig jaar 43/25. He...
 • Geen parochienieuws meer in Onderbankenjournaal

  Geen parochienieuws meer in Onderbankenjournaal Dhr. E. Beulen heeft ons laten weten dat hij niet meer in de gelegenheid is om nog langer gratis voor de parochie de kerkberichten af te drukken. Voor ons worden de kosten dermate hoog dat wij op een andere...
 • Ouders van de eerste communicanten te gast bij de Geestelijke Familie "Het Werk"

  EERSTE COMMUNIE-AVOND VOOR OUDERS GOED VERLOPEN Afgelopen donderdag, 24-11-2011, waren de zusters van het Korenveld te Merkelbeek de gastvrouwen voor ouders, die dit jaar een communicant hebben. Met een kopje koffie of thee en een koekje er bij, werd ...
 • Overleden van Allerheiligen 2010 t/m 2011

  Met genegenheid denken wij aan hen, die ons in het verleden jaar zijn voorgegaan.Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in de vrede van Gods huis. ...
 • Gemengd koor Levenslust bestaat 40 jaar

  Gemengd koor Levenslust bestaat 40 jaar Veertig jaar is een hele tijd voor het gemengd koor levenslust. In de tijd dat ik hier in Schinveld woon heb ik dit koor meegemaakt als een onmisbaar gezelschap waar wij ten alle tijde een beroep op konden doen....
 • Wachtdienst voor priesters is opgeheven

  Wachtdienst voor priesters is opgeheven Met ingang van 1 oktober 2011 is de wachtdienst voor priesters opgehouden te bestaan. Een steeds kleiner wordende groep priesters bleek bereid te zijn ten allen tijde beschikbaar te zijn voor de ziekenhuizen in Ker...
 • Sopranenkwartet Amíca zingt in de kerk van Schinveld

  Sopranenkwartet Amíca zingt in de kerk van Schinveld Zaterdag 16 juli 2011 19.00u zingt sopranenkwartet Amíca in de H.Eligiuskerk in Schinveld. Deze mis is o.a. de zeswekendienst voor Pastoor Marinus Waltmans. Het is een echt eerbewijs die zijn...
 • Aan onze parochianen van de R.K. parochie H. Eligius

  AAN ONZE PAROCHIANEN VAN DE R.K. PAROCHIE H. ELIGIUS Met grote feesten zoals Kerstmis vinden velen van u de weg naar de 'kathedraal van Onderbanken', onze Schinveldse parochiekerk om het feest van de geboorte van het kindje Jezus te vieren. Op meerdere m...
 • Schola '54 te gast in onze parochiekerk H. Eligius

  Mooie gezongen gregoriaanse gezangen klonken door de Eligiuskerk Op 5 februari werd de h. mis muzikaal verzorgd door het gastkoor Schola '54. Dit ruim 20 mannen tellende koor bracht een bijzondere sfeer door de mooi gezongen gregoriaanse gezangen van ...
 • Gastkoor bij Mis in Schinveld op 5 februari

  GASTKOOR Op zaterdag 5 februari zal het gregoriaans koor Schola '54 de mis muziekaal verzorgen. Dit koor telt ruim twintig zangers en bestaat hoofdzakelijk uit oud-studenten ...
 • DANK AAN SCHILDERSCLUB PITTORESK

  Nieuwe aanwinst voor de Eligiuskerk   Een hartelijk woord van dank aan de schildersclub Pittoresk voor de mooie doeken voor de ramen boven de Kerststal in onze kerk. Deze hebben ze belangelos gemaakt en aan de parochiegemeenschap geschonken. De speci...
 • Groot feest bij de Geestelijke Familie van Het Werk”

  Groot feest bij de Geestelijke Familie van Het Werk” Op 11 november 2010 maakten zich een aantal mensen uit de “parochie H. Eligius te Schinveld op weg naar Geluwe in België.Geluwe is een dorp in de Belgische  provincie West-Vlaanderen, een deelge...