Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Aanmelding voor de Eerste Communie / Vormsel 2018

  Aanmelding voor de Eerste Communie / Vormsel 2018 De voorbereiding op de eerste communie, die plaats vindt op 13 mei 2018 in Schinveld, gaat binnenkort weer van start. Zijn er ouders die hun kind nog hiervoor willen opgeven, dan kunt u zich opgeven bij S...
 • Titus Brandsma

  "Wie de wereld voor Christus wil winnen, moet de moed hebben met de wereld in conflict te komen"(Titus Brandsma) Afgelopen donderdag 27 juli vierden wij het gedenken aan de zalige Titus Brandsma, OCarm, priester en martelaar.De zalige Titus Brandsma bek...
 • Bedevaart Kevelaer

  Bedevaart Kevelaer De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is op 11 sept. a.s.. Een van de vele opstapplaatssen is, net als in de voorafgaande jaren, op het Wilhelminaplein voor de parochiekerk H. Eligius. Meer informatie heeft mw. J. Theunissen, telf.: 04...
 • Kerkberichten Merkelbeek in Goed Nieuws

  Kerkberichten Merkelbeek in Goed Nieuws Na de zomervakantie zullen de parochies uit Oirsbeek, Doenrade, Schinveld en Merkelbeek met de pastoors L. Houben en H. Adema samen de kerkelijke berichten in Goed Nieuws presenteren. Voor het opgeven van misintent...
 • Herinnering: Uitval avondmis 1 juli - vroeger begin zondagsmis 2 juli 2017

  Herinnering: Uitval avondmis 1 juli - vroeger begin zondagsmis 2 juli 2017 In het weekend van 1/2 juli is geen mis in Schinveld om 19.00 uur op zaterdag in verband met de openingsmis van het OLS te Merkelbeek om 18.00 uur. Op zondagmorgen zal de m...
 • Emeritus Pastor Pierre van Can wordt 80

  Emeritus Pastor Pierre van Can wordt 80 Op zondag 2 juli 2017 hebben we in onze gemeente twee grote feesten. Niet alleen het OLS in Merkelbeek maar ook onze Emeritus Pastor Pierre van Can viert dan zijn 80ste verjaardag. Fijn was in een persoonlijk gesp...
 • Dank aan deelnemers Sacramentsprocessie

  Dank aan deelnemers processie Zondag 18 mei trokken wij met fanfare/harmonie, schutterij, sacramentsvereniging, eerste communicanten, mannenkoor Oranje door het dorp. De website geeft een mooi beeldverslag....
 • Communie-/Vormsel-data in 2018

  Communie-/Vormsel-data in 2018 Eerste communie: In overleg met de basisscholen van Schinveld en Merkelbeek is de eerste communie in 2018 in Schinveld op 22 april en in Merkelbeek op 13 mei. Opgave zal binnenkort kunnen geschieden. Toediening vormsel:Mgr...
 • Lourdesbedevaart

  Lourdesbedevaart Pastoor Adema gaat met de Lourdes bedevaart mee als begeleider van 7 t/m 13 september. Het vervoer is met het vliegtuig en met de bus. Ook voor zieken bestaat de gelegenheid om mee te gaan. Hebt u interesse, meldt u dan bij het huis van ...
 • Proficiat aan geslaagden

  Proficiat aan geslaagden Voor veel jongens en meisjes was het afgelopen week erg spannend. Nu zie je overal vlaggen en lege tassen bij het raam hangen. Blijdschap alom voor degenen die met goed gevolg geslaagd zijn voor hun examen. Vanuit de parochie we...
 • Overleden juni 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: - op 90-jarige leeftijd Finy Raes-Sturtz, verblijvende in Kerkrade. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Overleden juni 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: - op 52-jarige leeftijd Marion Ojeda-Pisters, wonende in de Broekstraat 31; - op 80-jarige leeftijd Mia Pagen-Joosten, wonende in de Bouwbergstraat 147. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God...
 • Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij

  Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij Op zondag 18 mei is de jaarlijkse processie in onze parochie bij gelegenheid van sacramentsdag. In de mis zullen de communicanten een eigen inbreng hebben en ook de vormelingen zijn gevraagd om dee...
 • Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten

  Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten In de maand juni en begin juli vinden een aantal gebeurtenissen plaats, die ook gevolgen hebben voor de vieringen in onze parochie en de parochie van Merkelbeek.. ...
 • Terugblik op vormselvieringen

  Terugblik op vormselvieringen Zowel in Schinveld, alsook in Merkelbeek, hebben wij prachtige vormselvieringen mee gemaakt. Bij de voorbereiding op het vormsel mocht ik goede hulp ontvangen van gemotiveerde begeleiders en ook de vormelingen waren bijzonde...
 • Overleden mei 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: > op 81 jarige leeftijd Nol Pagen, wonende in de Bouwbergstraat 147. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek

  Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek. Het OLS-Feest is niet weg te denken, zonder een plechtige opening in de H. Clemenskerk te Merkelbeek. Op zaterdag 1 juli zal deze kerkelijke opening van het OLS-2017 plaatsvinden met een Pontificale Hoogmi...
 • Herdenking Titus Brandsma

  Herdenking Titus Brandsma Op woensdag 26 juli vindt te Nijmegen in de Stijn Buisstraat 11 een herdenking plaats van pater Titus Brandsma. Ontvangst om half elf, waarna drie sprekers over het leven van Titus Brandsma: burgemeester Hubert Bruls, prior gene...
 • Eerste communie-viering

  Eerste communie-viering Op zondag 23 apr. a.s. is het voor achttien kinderen uit onze parochie groot feest. Na maanden van voorbereiding op school, thuis en in de kerk breekt voor hun het grote moment aan om voor de eerste keer de communie te mogen ontva...
 • Overleden april 2017

  Door de dood ging van ons heen: op 80-jarige leeftijd Jan Herings, verblijvende in Aan de Bleek. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....