Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Lourdesbedevaart

  Lourdesbedevaart Pastoor Adema gaat met de Lourdes bedevaart mee als begeleider van 7 t/m 13 september. Het vervoer is met het vliegtuig en met de bus. Ook voor zieken bestaat de gelegenheid om mee te gaan. Hebt u interesse, meldt u dan bij het huis van ...
 • Proficiat aan geslaagden

  Proficiat aan geslaagden Voor veel jongens en meisjes was het afgelopen week erg spannend. Nu zie je overal vlaggen en lege tassen bij het raam hangen. Blijdschap alom voor degenen die met goed gevolg geslaagd zijn voor hun examen. Vanuit de parochie we...
 • Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij

  Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij Op zondag 18 mei is de jaarlijkse processie in onze parochie bij gelegenheid van sacramentsdag. In de mis zullen de communicanten een eigen inbreng hebben en ook de vormelingen zijn gevraagd om dee...
 • Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten

  Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten In de maand juni en begin juli vinden een aantal gebeurtenissen plaats, die ook gevolgen hebben voor de vieringen in onze parochie en de parochie van Merkelbeek.. ...
 • Terugblik op vormselvieringen

  Terugblik op vormselvieringen Zowel in Schinveld, alsook in Merkelbeek, hebben wij prachtige vormselvieringen mee gemaakt. Bij de voorbereiding op het vormsel mocht ik goede hulp ontvangen van gemotiveerde begeleiders en ook de vormelingen waren bijzonde...
 • Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek

  Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek. Het OLS-Feest is niet weg te denken, zonder een plechtige opening in de H. Clemenskerk te Merkelbeek. Op zaterdag 1 juli zal deze kerkelijke opening van het OLS-2017 plaatsvinden met een Pontificale Hoogmi...
 • Herdenking Titus Brandsma

  Herdenking Titus Brandsma Op woensdag 26 juli vindt te Nijmegen in de Stijn Buisstraat 11 een herdenking plaats van pater Titus Brandsma. Ontvangst om half elf, waarna drie sprekers over het leven van Titus Brandsma: burgemeester Hubert Bruls, prior gene...
 • Eerste communie-viering

  Eerste communie-viering Op zondag 23 apr. a.s. is het voor achttien kinderen uit onze parochie groot feest. Na maanden van voorbereiding op school, thuis en in de kerk breekt voor hun het grote moment aan om voor de eerste keer de communie te mogen ontva...
 • Slechts één mis op tweede paasdag

  Slechts één mis op tweede paasdag Het kerkbestuur heeft besloten dat op tweede paasdag slechts een viering. Deze zal dan plaats vinden in de kerk van Schinveld. Op tweede pinksterdag zal ook slechts een viering zijn die zal plaats vinden in de kerk van...
 • Vastenzakjes

  Vastenzakjes In het weekblad van Goed Nieuws is ook een vastenzakje toegevoegd. Dit jaar wordt een project van mevrouw Korsten uit Jabeek ondersteund. In Afrika heeft zij medische en educatieve projecten opgezet. U kunt het vastenzakje deponeren in de da...
 • Palmtakjes

  Palmtakjes Willen wij als parochie palmtakjes kunnen uitdelen, dan moeten wij ze zelf ook van mensen ontvangen. Jaarlijks zijn er een aantal parochianen die bereid zijn om palmtakjes ter beschikking te stellen. Ook nu doen wij een beroep op parochianen o...
 • Titus Brandsma, boegbeeld voor nu

  Titus Brandsma, boegbeeld voor nu In vijf bijeenkomsten besteden wij aandacht aan aspecten uit het leven van Titus Brandsma: roeping, betekenis voor voortgezet en academisch onderwijs, spiritualiteit, contacten met katholieke dagbladen en zijn gevangenne...
 • Vastenactie 2017: Wij ondersteunen campagneproject Mpongwe in Zambia, opgericht door onze Jabeekse mw. Korsten.

  Vastenactie 2017: Wij ondersteunen campagneproject Mpongwe in Zambia, opgericht door onze Jabeekse mw. Korsten. Dit jaar gaat de vastenactie naar campagneproject Mpongwe, een provincie in Zambia. Het project is aangevraagd door mevrouw Korsten-Korenromp ...
 • Vastenboodschap paus Franciscus: ‘de ander is een gave’

  Vastenboodschap paus Franciscus: ‘de ander is een gave’ Beminde broeders en zusters, De Veertigdagentijd is een nieuw begin, een weg die leidt naar een zeker doel: het Pasen van de Verrijzenis, de overwinning van Christus op de dood. En deze tijd ri...
 • Herdenkingsmis pater Herman Mestrom

  Herdenkingsmis pater Herman Mestrom Op zaterdag 11 maart is het 40 dagen geleden dat pater Mestrom in Fortaleza te Brazilië overleed. Omdat in warme landen de begrafenis op de dag van het overlijden plaats vindt, is er een aantal weken daarna een herden...
 • Zomerkampen voor de jeugd

  Zomerkampen voor de jeugd Vanuit het bisdom worden diverse zomerkampen georganiseerd. Een meisjeskamp van 7 tot 12 jaar met als thema: God zoekt jou. Dit vindt plaats bij de Birgitinessen te Weert van 14 t/m 18 augustus. Een jongenskamp in Genk van 14 to...
 • Kerkbalans - U laat ons zeker niet in de steek,of?

  Kerkbalans - U laat ons zeker niet in de steek,of? In de afgelopen week zijn is in vele parochies aandacht geschonken aan inkomsten en uitgaven van de parochie. Een parochie krijgt de inkomsten van collectes, misintenties, kerkbijdrage, bijzondere vierin...
 • Missionaris Herman Mestrom overleden te Fortaleza Brazilië.

  Missionaris Herman Mestrom overleden te Fortaleza Brazilië. Op 19 januari 2017 overleed pater Herman Mestrom in zijn parochie in de stad Fortaleza, Brazilië. Hij werd geboren in Geleen op 10 maart 1930. Hij trad in bij de Congregatie der Lazaristen en ...
 • Pelgrimsreis naar de heilige Gerardus in Zuid-Italië 13 t/m 19 oktober 2017

  Pelgrimsreis naar de heilige Gerardus in Zuid-Italië 13 t/m 19 oktober 2017 Ten zuiden van Napels werd Gerardo Majella in 1726 geboren. Hij werd broeder bij de redemptoristen, een toen nog kleine regionale congregatie. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar...
 • Dank aan schutterij

  Dank aan schutterij Tijdens de nieuwjaarsontmoeting is het altijd gezellig in het parochiecentrum St. Michiel. Van tevoren is door enkele medewerkers al van alles in gereedheid gebracht en gezorgd voor een natje en droogje. Jaarlijks zorgt ook voor de sc...