Home >>> Nieuws >>> Nieuws >>> Jaar Godgewijd Leven
PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 04 december 2014 14:05

In het bisdom Roermond startte bisschop Frans Wiertz dit speciale jaar samen met religieuzen en Godgewijden uit het hele bisdom tijdens een eucharistieviering op 29 november in de kathedraal te Roermond.
Het Jaar van het Godgewijde Leven duurt tot en met 2 februari 2016. In deze periode valt ook het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de promulgatie ‘Perfectae Caritatis’ verscheen, het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie over het religieuze leven.

Wat is de intentie van de paus?

Met dit jaar wil de paus de betekenis van de kloosterordes en religieuze congregaties voor het kerkelijke leven onderstrepen. Zo is hij van plan om mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Rome te ontmoeten en er wordt een reeks wetenschappelijke symposia gepland over de betekenis van de ordes en congregaties in het verleden en voor de toekomst. Ook acht de paus het jaar een goede gelegenheid om jongeren warm te maken voor de schoonheid van een leven als religieus.

Het eigen logo

Het jaar kent ook een eigen logo, dat is ontworpen door de Italiaanse kunstenaars Lillo Dellino en Carmela Boccasile. Uitgebeeld wordt een duif die over water vliegt. Toegevoegd zijn – in de Latijnse versie – de teksten ‘Vita consecrata in Ecclesia hodie (‘Het Godgewijde leven in de Kerk vandaag) en ‘Evangelium Prophetia Spes’ (Evangelie Profetie Hoop).

Bron: Infobulletin Jaargang 13, Nr. 10 Nov 2014 / Bisdom Roermond