Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Franciscus Xaverius 3-12
PDF Afdrukken E-mail

Franciscus Xaverius 3 december

Hij werd in 1506 geboren in Navarre, studeerde aan de Sorbonne in Parijs, sloot zich in 1533 aan bij Ignatius van Loyola en werd een van de oprichters van de Jezuïetenorde. In 1537 ontving Franciscus in Venetië de priesterwijding. Hij werkte in India en ging in 1549 naar Japan waar hij de eerste christengemeente stichtte. Toen hij in 1552 naar China ging om daar missiewerk te verrichten, stierf hij op het eiland Tsjang Tsjwan met de kusten van het grote rijk in zicht. Franciscus Xaverius is de patroon van de missionarissen. Hij wordt gewoonlijk uitgebeeld met een crucifix in de hand, een Indiër knielt aan zijn voeten. Een lied van hem is opgenomen in het ‘Liedboek voor de kerken’: gezang 406. Franciscus betekent ‘de vrije’ en Xaverius ‘de schitterende’.

Bron: Red@ctieService 2007