Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Ursula 21-10
PDF Afdrukken E-mail

Ursula 21 oktober

De legende van Ursula is ontstaan in de elfde eeuw. Zij was een dochter van de koning van Brittanië. Een heidense prins dong naar haar hand en zij zegde toe zijn echtvriendin te worden mits hij zich tot het christelijk geloof zou bekeren en haar zou toestaan met duizend maagden een pelgrimage te maken naar Rome. Bij Keulen werden de pelgrims schandelijk vermoord door de Hunnen. Ursula en haar 10.999 martelaressen werden begraven door de inwoners van Keulen, die ook een kerk stichtten te harer ere. Ursula wordt als koningsdochter uitgebeeld. Zij draagt een pijl in haar hand omdat haar stoet door de boogschutters der Hunnen is omgebracht. Haar naam betekent: jonge berin.