Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Johannes de Doper 24-6
PDF Afdrukken E-mail

Johannes de Doper 24 juni

Op dertigjarige leeftijd begon Johannes te prediken bij de Jordaan, hij riep de mensen op hun leven te veranderen en zich voor te bereiden op de komst van de Messias. Ook de Christus liet zich dopen door Johannes. Toen Johannes de zonden laakte van Herodes Antipas die leefde met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, werd de profeet in de gevangenis gezet. En toen Herodus op zijn verjaardagsfeest aan de dansende Salomé, de dochter van Herodias, beloofde: ‘Vraag wat je maar wilt, al is het de helft van mijn koninkrijk’ vroeg het meisje op aanraden van haar moeder het hoofd van Johannes de Doper (Marcus 6 vers 14-29). De predikende Johannes in zijn kameelharen mantel, de doop van Jezus in de Jordaan, de onthoofding van Johannes de Doper, het zijn onderwerpen die ontelbaar veel malen zijn weergegeven in de beeldende kunst. Dikwijls draagt Johannes (ook wel genoemd: St. Jan Baptist) een kruisstaf met daaraan een banderol met de woorden: Ecce Agnus Deï (zie het Lam Gods). Ook draagt hij dikwijls een lam op de arm of staat het dier aan zijn voeten.