Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Philippus 3-5
PDF Afdrukken E-mail

Philippus 3 mei

Van deze apostel is weinig bekend. We moeten hem niet verwarren met de diaken Philippus over wie verteld wordt in Handelingen 8. Evenals Petrus en Andreas was Philippus afkomstig uit Bethsaida. Hij is het die aan Nathanaël vertelt over Jezus. Op de vraag van Nathanaël: kan uit Nazareth iets goed komen? Antwoordt hij eenvoudig: Kom en zie! Aan het laatste Avondmaal vraagt Philippus aan Jezus: ‘Heer, toon ons de Vader en het is ons genoegen.’ Jezus zegt tegen hem: “Ben Ik zolang bij u, Phillipus en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?’ (Joh. 14 vers 8-10). Philippus zou volgens de overleveringen in Klein-Azië en Griekenland gepredikt hebben en in Hierapolis de kruisdood gestorven zijn. Het attribuut van Philippus is meestal een kruis. Zijn naam betekent; paardenvriend.