Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Antonius Abt
PDF Afdrukken E-mail

Antonius Abt Januari

In 251 is Antonius te Koma bij Herakleia in Egypte geboren. Hij leidde vanaf zijn twintigste jaar een kluizenaarsleven en wordt daarom ook wel Antonius de Kluizenaar genoemd. Antonius wordt vereerd als beschermheilige tegen besmettelijke ziekten van mensen en vee. Samen met Adriaan, Christoffel, Rochus en Sebastiaan behoort hij tot de zogenaamde ‘pestheiligen’. De devotie voor deze heiligen groeide sterk tijdens de verschrikkelijke pest-epidemieën in de 14e en 15e eeuw. Het kluizenaarsleven, dat hard was en vol ontbering, heeft niet belet dat Antonius een zeer hoge leeftijd bereikte: hij stierf in 356 op 105-jarige leeftijd.

Antonius woonde 35 jaar in een grafspelonk, daarna 20 jaar op een berg aan de andere zijde van de Nijl. Toen trok hij zich terug in de woestijn, waar hij leefde in een oase en slechts het allernoodzakelijkste voedsel tot zich nam. Zijn kleding bestond uit een schapenvacht. Antonius vond veel navolging. Hij bracht een groot aantal kluizenaars in een kloosterachtige gemeenschap bijeen, vandaar dat hij wel de vader van het kloosterwezen wordt genoemd.

Dikwijls wordt Antonius weergegeven met aan zijn voeten een varken, een aanduiding van de bescherming die hij bood tegen veeziekten zoals het gevreesde St. Antonius-vuur. De staf van Antonius heeft aan de bovenzijde een kruis in de vorm van de letter T. Dit zogenaamde Antonius-kruis of Tau-kruis is het embleem van de in 1095 in Frankrijk gestichte kloosterorde van de Antonieten.

De naam Antonius betekent ‘de onschatbare’.