Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Glühwein of vreugde om het Kind
PDF Afdrukken E-mail

Glühwein of vreugde om het Kind

Voor velen is religie verdampt tot een stemming, waar geen verhaal meer achter staat omdat het geloof, waaruit het kerstfeest is voortgekomen, uitgedoofd is. Er zijn een heleboel samenkomsten, die de naam kerstviering krijgen, maar ons op geen enkele manier doen denken aan de geboorte van de Heer. De kerstmarkten zijn vaak gezellige eet- en drinkfestijnen. Ook verenigingen beperken zich tot een gezellige maaltijd. Dat veel mensen niet meer stil staan bij wat ze vieren holt het kerstgebeuren uit. Vervreemding van de kerk doet kerstmis verdampen. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn. De kerk opzoeken biedt ons nieuwe kansen om ons avontuur met Jezus opnieuw aan te gaan.

Willen wij het geheim van Kerstmis begrijpen, dan kunnen wij niet buiten het kerstevangelie. Het is de duiding van Jezus die mens werd om licht te brengen in de duisternis van het menselijk bestaan. Door Hem is het leven anders geworden. Dit oppakken kan ons leven vernieuwen. In een kerkelijke viering staan wij uitdrukkelijk stil bij de geboorte van Jezus. God presenteert zich als een kwetsbare God in een weerloos kind. De weg naar vrede kan niet afgedwongen worden, maar komt tot stand waar wij met liefde en zorgzaamheid de andere tegemoet treden. Het gaat niet om mij, maar om de ander.

Alles staat in het teken van eer brengen aan God. De zang is geen optreden, maar uiting van vreugde over het geheim van Gods menswording. Teksten uit de Schrift worden ankerplekken voor de ziel om bij God thuis te komen. De mensen in de kerk zijn geen toeschouwers, maar delen in de vreugde van het nieuwe leven en putten daar ook kracht uit.

Jezus' geboorte is belangrijk voor eenvoudige mensen. De herders, die staan rondom de kribbe, beelden dit uit. Zij horen bij Jezus, zoals de talloze daklozen, die dit jaar naar de Rome kwamen op verzoek van paus Franciscus. Het was indrukwekkend en komisch hoe mensen zonder bestaanszekerheid naar het Vaticaan trokken en zich daar lieten warmen door de liefde van God. Wat wij meemaken zal niet veranderen. Een aantal dingen gebeuren zonder dat wij er iets aan kunnen doen. Maar hoe wij daar mee omgaan kan ons eigen leven veranderen. In die zin wens ik u, namens de kerkbesturen gezegende kerstdagen toe en een mooi nieuw jaar.