Home >>> Bezinning >>> Kerstpreek >>> Preek Kerstfeest 2016
PDF Afdrukken E-mail

Kerstpreek 2016 van pastoor Hub Adema, Schinveld kerstmis 2016

U kunt die ook HIER beluisteren

Beste medechristenen,

Kerstmis is niet voor iedereen een feest. Je ziet tegengestelde belevingen. Wij verlangen naar vrede en harmonie, naar geloof en liefde, maar het is niet overal en altijd hetzelfde. Vrede wordt gevoeld wanneer een gezin samenkomt in goede harmonie met elkaar. Dat is een heerlijke ervaring. Maar in een gezin, waar een dierbaar iemand van ons is heen gegaan, wordt kerstmis een gevoel van gemis en verdriet. Kerstmis zou eigenlijk voor iedereen een feest van saamhorigheid moeten zijn. En daar hoort gastvrijheid ook bij. Maar hoe velen houden de deur voor anderen gesloten. Daardoor wordt met Kerstmis bij mensen die nergens bij horen, het gevoel van alleen zijn versterkt. Niemand nodigde hen uit en ze zijn blij als deze dagen voorbij zijn. Kerstmis is ook een feest van voldoening wanneer de een wat voor de ander doet. Zo zijn er in een parochie mensen die zorgen voor sfeer met het opzetten van een kerststal of het aanbrengen van versiering. Maar Kerstmis kan ook pijn betekenen wanneer dat mooie werk wordt stuk gemaakt. Dat overkwam parochianen hier in de buurt. De kerststal, die zo sfeervol paste bij de Mariagrot, werd door een brandbom vernield. Het gehavende christuskind temidden van andere beelden roept verdriet en machteloosheid op. Kerstfeest is voor velen een feest van overvloed. In bepaalde landen kan volop worden ingekocht, maar er zijn ook landen waar mensen zich bedreigd voelen en waar nauwelijks iets te koop is. Kerstmis is soms werkelijkheid, maar ook een verlangen naar vrede en geluk. Kerstmis is vooral een feest van de christenen. Maar wanneer Jezus niet meer belangrijk is, wordt het kerstfeest een gebeuren met alleen maar buitenkant. Het voedt de scepsis over Jezus die de wereld niet kon veranderen. Hij was niet in staat was om vrede en geluk te brengen. Maar er zijn ook mensen die samen bidden, zingen en geloven dat met Jezus het leven anders geworden is. Door met Hem verbonden te zijn is er vertrouwen in de toekomst. De mens die naar binnen gekeerd is, valt op zichzelf terug en kent alleen maar aandacht voor zichzelf. Maar wie zich open stelt voor de geboorte van Jezus voelt hoe God nieuwe mogelijkheden voor ons aanreikt. Op die manier werpt de geboorte van Jezus werpt zijn vruchten af.

 

Kerstmis betekent: Christus is naar ons toe gekomen. Toen Hij ter wereld kwam was de wereld geen paradijs. Goed en kwaad waren aanwezig en bleven bestaan. Toch roept het geloof in Jezus het mooie in ons wakker. In de geboorte van Jezus begint God met ons opnieuw. Hij stuurde Zijn Zoon naar de wereld om nog dichter bij ons te zijn. Voor die tijd leefde God in de wolken, verwijderd van de mens. Wie Hij was en wat Hij deed was moeilijk te begrijpen. De Joden noemden God "ík ben die ik ben". Toen Hij door de wolken heenbrak om met engelen de geboorte van de Redder aan te kondigen werd alles anders. Gods liefde werd voor de mens zichtbaar in de geboorte van Gods zoon. Door Jezus geboorte was God niet langer machtig en ongenaakbaar, maar kwam naast de mens te staan. Hij deelde voortaan de kwetsbaarheid met mensen. Jezus was helemaal op de zorg van anderen aangewezen. God was niet langer degene die Zijn kracht wilde tonen, maar de mens inschakelde om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Bij de mensen zonder macht en rijkdom was Jezus welkom en ondervond Hij goedheid en liefde. Voor Maria en Jozef was Jezus belangrijker dan het eenvoudige onderdak. Ook de herders pakten de tekenen uit de hemel op en gingen naar het kind. Hun hart ging open bij het zien van dit kind en zij verwelkomden dit nieuwe leven. Maar er waren ook mensen die dit nieuwe leven zagen als een bedreiging. Zoals Koning Herodus die bang was om plaats te moeten maken voor Jezus. De ander uitschakelen is dan een goede manier om van die ander te komen. De liefde, die God aan de wereld geven wil, wordt verstoord door de groten der aarde. Op de komst van Jezus wordt verschillend gereageerd. Er zijn mensen die in Hem geloven en mensen die Hem afwijzen. Vandaag aan ons de vraag: Gaan we mee met de grote massa of blijft hij welkom in ons leven.

We zien dat Jezus in onze maatschappij steeds meer uit het gezichtsveld verdwijnt. Media spreken al lang niet meer over hem. Op publieke plaatsen wordt hij steeds meer geweerd omdat andersdenkenden zich hieraan zouden kunnen storen. De geboorte van Jezus behoort steeds meer tot de privé-sfeer. Zelfs kerken zijn niet meer veilig. Maar wanneer in de gezinnen het geloof verdwenen is verwordt Kerstmis tot een feest van eten en drinken. Kerstmannen en dennenbomen worden de nieuwe ingrediënten. Wie Kerstmis losmaakt van de geboorte van Jezus komt niet meer toe aan de ontmoeting met God. Daardoor valt de mens op zichzelf terug. God nodigt ons uit om zijn liefde te ontvangen, maar ook om zijn liefde door te geven. Daarvoor moet je jezelf weg kunnen geven. Mensen met macht schakelen daarom de liefde uit om wat zij zijn en hebben vast te kunnen houden. Het vast houden van de macht brengt andere mensen in verdrukking. Paus Franciscus zei tegen tot de kardinalen dit jaar, "We moeten niet onze macht willen behouden, maar de liefde van God aan de mensen tonen". Of in een ander verband: "Kerstmis, dat ben jij, als je besluit elke dag opnieuw geboren te worden en God binnen te laten in je ziel". Door zo te spreken heeft hij zich kwetsbaar opgesteld en daarmee vrienden en vijanden gemaakt. Dat risico lopen wij ook wanneer wij niet iedereen naar de mond praten, maar ons laten leiden door de liefde voor Jezus. We merken dat het zich wegschenken aan anderen ons geloof in God versterkt. Door de liefde krijgt God een nieuw gezicht. Wij herkennen Jezus in de weerloze en kwetsbare mens, die ons vraagt om bescherming en zorg. Wij mogen niet aan hen voorbij gaan. Jezus is aanwezig als gast wanneer een alleenstaand familielid welkom is om kerstmis mee te vieren. Jezus is ook aanwezig bij mensen die zieken en ouderen extra aandacht geven. Hij is zichtbaar in soldaten in oorlogsgebieden die bewoners extra voedsel en kleding geven om hun levenslot te verzachten. Zo geven zij de warmte van Jezus' liefde door. Maar Jezus is ook aanwezig in de mens die bang is om de liefde van God te verliezen en in de ontmoeting met Hem zijn vergevende barmhartigheid ondervindt. Zo wordt de geboorte van de Heer ook iets van deze tijd. En mogen wij Hem met vreugde blijven begroeten. Wat in de wereld gebeurt mag ons niet ontmoedigen. Maar we mogen oases blijven scheppen, waar mensen kunnen putten uit de bron van liefde en leven. Zo maken wij het leven op aarde nieuw. Dat is ons eerbetoon aan het pas geboren kind. In die zin wens ik u allen een gezegend kerstfeest toe.

Laatst aangepast op maandag, 26 december 2016 09:38