Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Verandering van leven
PDF Afdrukken E-mail

Verandering van leven

Nu het langzaam weer naar de verkiezingen toe gaat wordt er heel wat campagne gevoerd. Opvallend zijn de vele beloftes die gedaan worden over zorg, wegennet, milieu en andere onderwerpen. Kiezers hebben het gevoel dat die ander wel even het leven kan veranderen, terwijl ze zelf er niets voor hoeven te doen. Maar is dat zo?

Jezus werd gezien als een nieuwlichter. Een grote toekomst lag voor hem open. Maar Jezus besefte ook dat Hij niet alleen het leven kon veranderen. Vandaar zijn oproep: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij". Op het moment dat de ander zich aan Jezus toevertrouwt en zich helemaal richt op God, worden dingen die eerst niet belangrijk waren belangrijk. En datgene waar je eerst grote waarde aan toekende wordt onbelangrijk. Het is altijd een grote genade wanneer mensen dit inzien. Het kan heel hun leven in een ander perspectief plaatsen. Waardes die voor het Koninkrijk Gods belangrijk zijn zoals zich wegschenken aan de ander, dienstbaar zijn, vergeving schenken kunnen bijdragen aan de vrede en het levensgeluk van mensen. Jezus nodigde hiervoor de eerste leerlingen uit om met Hem mee te gaan. Zij lieten alles in de steek, hun familie, hun werk, hun vrienden, om Jezus te volgen.

Ook wij hebben soms de neiging om een oordeel te hebben over wat anderen doen, maar doen te weinig aan het verbeteren van onze leefwereld. Naar het woord van Jezus zijn wij geen meesters, maar dienaren, een veelbetekenend woord. De meester maakt uit wat de ander verdiend heeft. De dienaar is zich bewust van afhankelijkheid. Hij zoekt niet zijn eigen zelfverwerkelijking, maar zijn leven is gericht op het volbrengen van Gods wil. Een dienaar vaart geen eigen koers, maar laat zich leiden door wat de ander hem aanreikt. God is die ander en wordt voor ieder, die daarop ingaat, een onmisbare bondgenoot zijn. Ga met hem mee.

 

 

Laatst aangepast op maandag, 16 januari 2017 15:57