Home >>> Nieuws >>> Nieuws >>> Kerkbalans - U laat ons zeker niet in de steek,of?
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 30 januari 2017 11:16

Kerkbalans - U laat ons zeker niet in de steek,of?

In de afgelopen week zijn is in vele parochies aandacht geschonken aan inkomsten en uitgaven van de parochie. Een parochie krijgt de inkomsten van collectes, misintenties, kerkbijdrage, bijzondere viering e.d. Kortom: een parochie wordt niet onderhouden door het bisdom, maar mensen ter plekke dienen zorg te dragen voor hun eigen geloofsgemeenschap. We zijn dankbaar voor degenen die daadwerkelijk de kerk steunen door aandeel in vrijwilligerswerk, deelname aan de vieringen en kerkbijdrage. Toch zien we ook dat de lasten van een geloofsgemeenschap door een kleiner wordende groep gedragen wordt. Willen wij in de toekomst de dienstbaarheid aan mensen waarborgen, dan zijn er mensen nodig die als vrijwilliger mee doen aan allerlei werkzaamheden en mensen die financieel de parochie ondersteunen. Een speciaal verzoek aan mensen die de Kerk belangrijk vinden, maar er tot nu toe niet aan toe kwamen om de parochie te ondersteunen, dan zou nu het moment kunnen zijn om daar werk van te maken. Wilt u als vrijwilliger diensten aanbieden, meldt u bij de pastoor, koster of kerkbestuur. Wilt u mee doen aan de kerkbijdrage, laat dit dan weten aan dhr. Vaessen of de pastoor.