Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Gods wet is meer dan een gebod
PDF Afdrukken E-mail

Gods wet is meer dan een gebod

Wanneer er bepaalde wetten zijn, dan zijn wij geneigd om die op te volgen, maar ook mogelijkheden te zoeken om die te ontduiken. Daardoor is meer aandacht voor de mogelijke straf of bekeuring dan dat dit voortkomt uit een innerlijke overtuiging. Of je past een wet toe om jezelf vrij te pleiten van het appel dat op je gedaan wordt. De wet beschermt je. Vaak hebben mensen met een uitkering of schuldsanering ervaren hoe in het toepassen van regels weinig ruimte gegeven wordt aan het woord barmhartigheid.

Het is vooral de barmhartigheid die Jezus mist bij de Farizeeën. Jezus benadrukt dat Hij niet gekomen is om de Wet van Mozes op te heffen, maar om ze te gebruiken waarvoor ze bedoeld is. Er wordt een aanzet gegeven bij het gebod "gij zult niet doden". Het doden begint al waar de mens uitgestoten wordt, geplaagd of genegeerd. Zo'n persoon heeft geen leven meer. Jezus wijst er op dat, waar de liefde voor de ander ontbreekt de wet van dood maken al overtreden wordt. Dat zelfde geldt ook voor mensen, die voortdurend hun recht opeisen. Verhoudingen tussen mensen worden daardoor ernstig verstoord. De ander vergeven kan een weg zijn om met gerechtigheid om te gaan. Ook tot de gehuwden zegt Jezus dat je geen relatie in gevaar moet brengen door dingen te doen die de liefde tussen mensen laat verkoelen. Stop met datgene waardoor je van je geliefde vervreemdt. Tenslotte wordt ook gewezen op de integriteit. Wees betrouwbaar. Waar mensen niet eerlijk zijn wordt op zand gebouwd.

Gods wet komt zo in een totaal ander perspectief te staan. De liefde tot God en de mensen loopt als ene draad door Gods wet heen. Niet de vraag hoe ver ik kan gaan om binnen de mazen van de wet te blijven, maar de vraag hoe ik het leven van de ander en van mij mooier kan maken. Niet altijd grenzen opzoeken, maar de liefde ruimte geven. Dan krijg je ook een hele andere wereld. De wet is gemaakt om de ander tot zijn recht te laten komen. Zo kan bij de toepassing van de wet de liefde bijdragen aan een menselijker samenleving. Wie de zwakheid van de mens niet gebruikt als een alibi om hem af te straffen, maar bereid is de ander nieuwe kansen te geven, brengt Gods wil in vervulling. Zo komen ook regels binnen de Kerk in een ander licht te staan. Geef mensen groeikansen is een goddelijk gebod.