Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Jezus wil meer geven dan ontvangen
PDF Afdrukken E-mail

Jezus wil meer geven dan ontvangen

In het contact met mensen ontdek je dat bepaalde mensen er uit springen door hun gedrag. Wanneer zij wat voor anderen kunnen doen, staan zij altijd voor anderen klaar. Wanneer er ingezameld wordt voor een goed doel kunnen zij altijd wat missen. Zij investeren heel wat tijd en gaven in de ander en hebben daar ook grote voldoening van. Door mensen die meer berekend zijn worden zij wel eens als 'gekken'' beschouwd. Want wanneer je wat voor de ander doet moet je er zelf ook wat voor terug krijgen. Het oude Romeinse adagium 'do ut des' (ik geef opdat jij geeft) is in hun leven terug te vinden.

Maar wanneer het om de eigen kinderen gaat wordt het toch weer anders. Dan willen ze wel weer meer mee geven dan zij ontvangen. De drijfveer achter dit alles is de liefde. Aan degene waar je heel veel van houdt geef je alles van jezelf weg.

 

Jezus vraagt iets heel moeilijks van mensen die niet je kinderen of vrienden zijn. Het lief hebben van mensen die je onrecht of kwaad aandoen. Zijn motto is: "biedt geen weerstand aan het onrecht". Slaat iemand je, stel je kwetsbaar op. Daagt iemand je voor het gerecht, ga niet oneindig procederen. Vraagt iemand je samen een stukje weg af te leggen, vergezel die ander meer dan gevraagd wordt. En als iemand ons vraagt om te lenen, sla dat niet af. Kind zijn van God vraagt van ons een eindeloze liefde. Vooral ten opzichte van iemand die niet je vriend is. Probeer altijd de ander de hand te reiken.

Met die weerloze opstelling hebben wij vaak moeite. Toch komt in de kruisdood van Jezus die mateloze liefde op een bijzondere manier naar voren. Zelfs dan roept hij niet om wraak, maar bidt: "Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". In deze handelwijze wordt ons een weg gewezen naar de vrede in het hart. Mensen die voortdurend er op uit zijn om hun recht te halen, blijven hangen in een gevoel van onvrede. Zelfs als zij gewonnen hebben zijn ze als een leeuw die na het verslinden van een prooi likkebaardend nagenieten, maar hun zucht naar een nieuwe prooi komt alweer op. Zo zien wij in onze tijd dat het leven op aarde door mensen vaak moeilijk en bedreigend gemaakt wordt. Grootmachten dagen elkaar uit. Bedrijven concurreren steeds heviger met elkaar. Politici verliezen het gevoel voor respect en maken een circus van hun optreden en zelfs binnen de Kerk staat soms de wet boven de liefde. Wie in Jezus gelooft staat voor een geweldige uitdaging: zijn leven geven voor de ander en daarbij bijdragen aan duurzame vrede.

Laatst aangepast op maandag, 20 februari 2017 18:22