Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Eigen schuld, dikke bult
PDF Afdrukken E-mail

Eigen schuld, dikke bult

Bepaalde mensen brengen door hun gedrag zichzelf in grote moeilijkheden. Wie door roekeloos rijden blijvende invaliditeit oploopt, heeft dat aan zich zelf te danken. Of iemand die door drugs of andere verslavingen aan lager wal is geraakt is daar zelf de oorzaak van. Sommige mensen zijn hier snel mee klaar. Ze hebben het aan zichzelf te danken, dus ze lossen het ook maar zelf op. Hulpverleners kijken met andere ogen. Ze richten zich niet alleen op de schuldvraag, maar willen deze mensen helpen om hun situatie te verbeteren. Ze krijgen een nieuwe kans. Dit heeft met barmhartigheid te maken.

Jezus ontkracht de gedachte van zijn landgenoten. De Joden legden een verband tussen zondigheid en straf "Als iemand wat ergs overkomt heeft hij zelf gezondigd of het kan zijn dat zijn ouders fout geweest zijn. Tegenspoed werd in verband gebracht met zondigheid en voorspoed met goed gedrag. Wanneer Jezus een man aantreft die vanaf zijn geboorte blind is, doorbreekt hij die stelling en schenkt hem het licht in de ogen terug: "Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden", zegt Hij tegen zijn leerlingen. Daarmee krijgt zelfs het lijden, waar mensen mee te maken krijgen, zin. Wanneer mensen in nood of tegenslag geholpen worden wordt zichtbaar wie God wil zijn: liefdevol en barmhartig. Door genezing van lichaam en geest gebeurt er iets wonderlijks. In de genezing van de blindgeborene worden taboes doorbroken zoals 'op de sabbath mag je geen arbeid verrichten, dus ook geen mensen genezen'. Ook de vraag of iemand schuld is aan zijn leed mag nooit een reden zijn om iemand aan zijn lot over te laten. De blinde krijgt in het weer ziende worden de kans om weer om zich hen te kijken en te zien wie hem genezen heeft. Daardoor kan ook het geloof in Jezus groeien.

In de doopviering is de genezing van de blindgeborene verwerkt: een kruisje dat gemaakt wordt bij de ogen, de oren en de mond, verwijst naar de zintuigen waardoor Gods goedheid in Jezus waar genomen wordt. Degene die dit ervaren hebben mogen ook hiervan getuigen. De eventuele schuld die op mensen rust is van geen belang om iemand genezing te schenken. Sterker nog: in de omgang met mensen geldt niet "eigen schuld, dikke bult". Maar ik gun jou een beter leven en wil er ook alles doen om dat tot stand te brengen. Zo treedt in mensen een nieuwe manier van leven binnen. Nu wij ons voorbereiden op Pasen is dat een mooie gedachte: niet de dood, maar het leven is door God gewild.