Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> De mooiste dagen
PDF Afdrukken E-mail

De mooiste dagen

Veel mensen vinden de Goede Week maar moeilijk. Wanneer iemand onschuldig sterft door toedoen van het volk, dan is dat een ver van mijn bed show. Velen lopen hier graag zo snel mogelijk aan voorbij. Ons leven gaat verder. Door je zo op te stellen kies je voor de gemakkelijkste weg. Ook zijn er mensen die vinden dat je hier juist aandacht aan moet schenken. Ze houden een stille tocht, leggen bloemen op de plaats van het sterven, spreken herinneringen uit en wensen dat dit niet meer mag gebeuren. Terwijl diep in hun binnenste het gevoel is dat je dit niet kunt uitsluiten. Zinloos geweld zal altijd blijven bestaan.
Zelfs het sterven van Jezus aan het kruis herhaalt zich in de christenen die omwille van vervolgingen het leven laten. Daarom beperkt het overwegen van Jezus' lijden zich niet alleen tot Zijn levenslot. Maar wordt ook aandacht gevraagd voor datgene wat wij om ons heen en in ons eigen leven zien gebeuren zoals onrecht, gevoelloosheid, en blinde haat. Maar in de kruisgang van Jezus komen ook andere woorden: troost van omstaanders, het verzachten van het lijden en het nabij zijn bij het sterven. Daarin is herkenbaar dat de lijdende mens mag vertrouwen op God: vader, in uw handen beveel ik mijn Geest. De liefde schept ruimte, aanwezig in barmhartigheid, en openheid naar de toekomst: God maakt alles nieuw.

In een wereld waarin vele mensen zich niet meer de tijd gunnen om stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen. De economie is belangrijk, actie moet er zijn in plaats van bezinning en gebed. Daardoor gaat aan velen de rijkdom van de drie heilige dagen voorbij. Van carnaval naar Pasen in polonaise zonder te beseffen dat onderweg zo veel te beleven is om aandacht te geven. De uitnodiging is er nog altijd om stil te staan bij datgene wat christenen in deze dagen vieren. Wie dit wel doet ontdekt dat het sterven van Jezus een antwoord geeft op de zin van het lijden en dood. Zo kan de Goede Week werkelijk een ervaring worden waarin wij onze eigen plek leren zien in het geheel van Gods aanwezigheid.