Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Hoe lang blijft de kerk bestaan
PDF Afdrukken E-mail

Hoe lang blijft de kerk bestaan

Het was een spontane vraag van een jongere die in de voorbereiding op het vormsel hiermee voor de dag kwam. Jonge mensen zien wat er gebeurt en zeggen dat ook gewoon . "Er komen nog maar weinig mensen naar de kerk". Zo'n opmerking is zonder eigenbelang en verdoezelt ook de werkelijkheid niet. Het dwingt ons om na te denken over de toekomst van een kerkgebouw. Wanneer men de vieringen niet meer belangrijk vindt zal vroeg of laat een kerkgebouw moeten worden afgestoten. Maar het geloof is niet afhankelijk van een kerkgebouw. Altijd zullen er mensen zijn die Jezus in hun leven hebben ontmoet en daarom met Hem hun levensweg vervolgen. Het geloof gaat nooit verloren, ook al wordt door zo veel andere dingen de aandacht van Christus wordt afgeleid.

 

Het herinnert mij aan een gebeurtenis in Rusland, waar over Jezus gesproken werd als een persoon uit het verleden. Zijn leven zat vol beloften, maar inmiddels had men ontdekt dat er toch weinig mee bereikt was. Daarom was hij van geen betekenis meer. De verlichte mens wist wel beter. Maar plotseling was er te midden van de menigte een stem te horen van een oude priester, die riep "Christos Woistinesse" (Jezus is verrezen). Daar werd duidelijk dat onder de haarvaten van de aanwezigen nog steeds het geloof verscholen lag van Christus, die ons leven leidt. De stem van die priester zwelde aan tot een sterker wordend getuigenis van een groeiend aantal mensen die zich niet langer lieten weerhouden door de propaganda van een systeem. Maar een prachtig getuigenis van het geloof gaf aan dat Christus nog steeds leefde in de harten van de mensen.

Pasen is het feest van het nieuwe leven. De leerlingen waren teleurgesteld en verdrietig over alles wat er gebeurd was. Zij wisten niet hoe hun leven verder zou gaan zonder Jezus. Toch wordt gaande duidelijk dat Jezus niet weg is uit hun leven. Maar het lege graf wordt een teken dat God een nieuwe ruimte van geloven geschapen heeft. Al heeft Jezus op aarde geleefd, Zijn Leven wordt niet beperkt door tijd en ruimte. Hij breekt in bij het leven van mensen die over Hem treuren, die misschien nog op hem wachten of die zelfs aan Zijn dood hebben bijgedragen. Wij moeten daarbij niet krampachtig vast houden aan datgene wat wij gewend zijn, maar ook open staan voor de manier waarop Jezus zich nog steeds laat zien. De kerk is geen gebouw, maar een gebeuren. Het is het Lichaam van Christus, altijd in beweging. De mensen, die op Hem vertrouwen en door Hem in beweging gebracht zijn Gods Volk. Zo is Pasen het feest van de hoop. Jezus blijft de levende Heer, die niet dood te krijgen is. Dat is een groot wonder. Wie vandaag de Heer afwijst kan morgen in Hem geloven. Het is iets dat wij regelmatig zien gebeuren. Moge ook voor ons het Paasfeest uitgroeien tot een ontmoeting met de Heer: zalig Pasen.

Laatst aangepast op woensdag, 12 april 2017 13:59