Home >>> Bezinning >>> Paspreek >>> Preek Pasen 2017
PDF Afdrukken E-mail

Preek Pasen 2017

Schinveld pasen 2017

Beste medechristenen,

Je leest of hoort wel eens dat er iemand ontvoerd is. Voor degenen die hiermee te maken krijgen, kan het een grote nachtmerrie worden. Dat geldt voor ouders, van wie een kind gekidnapt is, of familielid dat zomaar werd mee genomen. Bij deze mensen is bezorgdheid, verdriet en onzekerheid. Wanneer er een vraag komt om losgeld hebben zij er alles voor over om hun geliefde terug te krijgen. Dat is hun hoop om hun dierbaren terug te zien. Daarnaast speelt de familie, vrienden en kennissen, ook nog een bepaalde rol in dit drama. Wanneer zij regelmatig met het getroffen gezin samen gekomen zijn zullen zij in het begin meeleven en belangstelling tonen. Maar naarmate de tijd vordert en geen nieuwe ontwikkelingen zijn zie je na verloop van tijd bepaalde mensen niet meer terug. Voor de meesten geldt dat daarna hun eigen leven weer volop aandacht krijgt en steeds minder tijd is voor de getroffen familie. De grootste groep zal waarschijnlijk kennis nemen van dit gebeuren. Omdat zij het slachtoffer en familie niet kennen gaan zij aan dit persoonlijk leed voorbij. De onzekerheid of iemand nog leeft of dood is, is een vreselijke tijd. Vaak koesteren mensen hoop, zelfs tegen beter weten in. Wanneer echter het bericht binnen komt dat de ontvoerde gevonden is, maar niet meer leeft, kan het rouwproces pas beginnen.

Zo moeten wij ons ook de gebeurtenissen rondom Jezus' dood voorstellen. De inwoners van Jeruzalem zullen zich niet druk gemaakt hebben over de dood van Jezus. Het was even een stuk sensatie om dat mee te maken. Maar voor hun het leven gewoon door. Dat lag anders voor degenen die het dichtst bij Hem stonden. Ze hadden het gevoel dat Jezus hun ontnomen is. Zijn sterven en dood was zinloos. Ze staan op een dood punt en het enige wat overbleef was het graf. Maar toen enkele vrouwen naar het graf toe gingen overkwam hun iets dat ze niet konden plaatsen. De aarde begon te trillen, de steen voor het graf werd weggerold en de bewakers zagen dat het graf leeg is. Door dit gebeuren waren ze helemaal van slag. Toch zijn de bewakers voor de engel die verschijnt, niet belangrijk. Zij hebben niets met Jezus. Voor hun dus geen boodschap. Maar wel voor de vrouwen is er een opwekkend woord: "jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Ga dat ook aan de leerlingen zeggen. Ga naar Galilea. Daar zullen jullie Jezus terug zien. De leerlingen verwoorden dat laten als: hij is ontrukt aan de duisternis en is over gegaan naar het Licht. Vrees en vreugde is er bij de vrouwen en later bij de leerlingen. Het lijkt alsof puzzelstukjes opeens in elkaar vallen bij Jezus' leven. Wanneer Petrus met de lievelingsleerling van Jezus Johannes naar het graf gaat, wordt gezegd: " Johannes zag het lege graf en geloofde". Op dat moment begrepen zij dat de Geest, die Jezus in Zijn Leven geleid had, Hem ook weer levend heeft gemaakt. Gods liefde heeft kwaad en dood overwonnen. Dat is de kern van het geloof in de verrijzenis. Jezus is op een andere dan voorheen weer bij ons. Want Hij laat degenen die van Hem houden niet in de steek. Sterker nog: Hij versterkt hun geloof zodat zij ook met Hem mogen binnen gaan in een nieuw bestaan.

In het verleden was Pasen voor iedere gedoopte het grootse feest van het kerkelijk jaar. Nu geldt dit steeds minder voor mensen die gedoopt zijn. Voor mensen die met Jezus verbonden zijn is niet te begrijpen waarom bepaalde activiteiten doorgaan zonder rekening te houden met het feest van Pasen. Het kerkbezoek is met Pasen sterk terug gelopen. Schijnbaar is er een gelijkenis tussen geloof in de verrijzenis en naar de kerk toe gaan. De ontmoeting met Jezus is wezenlijk om te kunnen groeien in het geloof. Evenals de leerlingen moeten wij ervaren dat onze vreugde, onze hoop en het denken over het leven voor velen niet meer geldt. Het is de vrijheid van iedere mens om zich wel of niet met Jezus verbonden te voelen. De vervreemding van de kerk gaat vaak gelijk op met de vervreemding van het geloof. De verrijzenis van de Heer is daarom voor mensen die het contact met Jezus zijn kwijt geraakt niet te begrijpen is. De afstand tussen het leven in de maatschappij en het leven in de geloofsgemeenschap heeft ook ons leven veranderd.

We hebben soms het gevoel dat Jezus aan onze samenleving wordt ontnomen. Waar de wereld de mens beschouwt als een product dat rendement moet opleveren en anders niet meer waard is om te leven, daar beschouwt een christen het leven van een medemens als iets dat aan God toe behoort. De wereld is vaak zakelijk en berekenend geworden, ook in de zorg. Er is steeds minder plaats voor de kwetsbare en weerloze mens. Een leerling van Jezus onderscheidt zich door te leven vanuit diezelfde Geest die Jezus bezielde: het kwaad doorbreken door Gods liefde zichtbaar te maken. De verrijzenis van Jezus geeft ons altijd toekomst, ook wanneer wij denken op een dood spoor te zijn beland. Daarin zit ook de kracht voor ieder die op Jezus zijn leven bouwt: het geloof in de verrijzenis van de Heer. Het kwaad zal er altijd zijn, maar het zal ons nooit eronder krijgen. Want achter de schermen van de dood staat Jezus die ons uitzicht geeft op de belofte van leven voor altijd. Pasen blijft een prachtig feest met een rijke symboliek. Een verwijzing naar dingen die wij niet zien, maar wel bestaan: licht, menswording, genezing en eeuwig leven. Moge het u geluk geven dat u hier bent om de verrijzenis van Jezus te vieren. In die zin wens ik u een gezegend paasfeest toe.

Pastoor Huub Adema.

Laatst aangepast op maandag, 17 april 2017 19:02