Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Wisselwerking tussen hemel en aarde
PDF Afdrukken E-mail

Wisselwerking tussen hemel en aarde

Een aantal jaren geleden was het heel normaal om te vragen wat voor geloof iemand had. Een vraag die ook gesteld werd door ouders wanneer hun kind verkering kreeg. Velen zeiden dat ze katholiek waren of protestant. Een enkeling zei dat hij niets was. Het is een vreselijke uitdrukking, want iedere mens is waardevol, ook de mens die niet in God gelooft en uitsluit dat ons leven na de dood bij God verder gaat. Voor de mensen zonder God liggen de waarden vaak binnenwerelds: je wilt een goed mens zijn. 'Niets zijn' betekent binnen dit verband het ontkennen van een leven na de dood.

Er komt niets na de dood. Mensen die in God geloven erkennen dat de hemel ons perspectief geeft na de dood. Het leven is geen doodlopend spoor, maar een wissel naar de eeuwigheid. Zo mogen wij ook de Hemelvaart van de Heer zien. Hij keert terug naar Zijn Vader om daar voor altijd thuis te zijn.

 

Jezus geeft de leerlingen die achter blijven, een boodschap mee: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun te doen wat ik u bevolen heb. Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Op dat moment zijn ze zo verbouwereerd dat een engel hun hierop aanspreekt: "Mannen broeders, wat staat ge naar de hemel te staren. Jezus zal op dezelfde wijze terug keren als jullie Hem hebben zien gaan".

Het herinnert hen aan de woorden van Jezus dat de Heer een tijd weggaat en dan terugkeert. Bij terugkomst zal Hij vragen wat ze met hun talenten hebben gedaan. De opdracht die Jezus in zijn aardse leven vervulde, was heel nadrukkelijk de hemel en de aarde bij elkaar brengen. Uitgangspunt was de verbondenheid met God, Zijn Vader. Daarnaast komt ook heel sterk naar voren dat Jezus meer is dan alleen maar een goed voorbeeld voor ons. Onze liefde voor Hem is herkenbaar in wat wij doen in Jezus' Naam. Liefde is onlosmakelijk verbonden met geloven in Jezus. In datgene wat de leerlingen daarna doen zien wij hoe Jezus met de leerlingen verbonden blijft. Jezus laat zijn leerlingen niet aan hun lot over, maar blijft de mens nabij, ook nu hij moet uitvoeren wat Jezus hun heeft voorgedaan. Nu zijn leven op aarde voorbij, nemen de leerlingen de zending van Jezus op zich en bouwen voort op datgene wat Hij hun heeft mee gegeven. Al voelen zij zich op het moment dat Jezus zich aan hun ogen onttrekt alleen staan, toch begrijpen ze later het woord: waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open.

Voor veel mensen is God een abstract begrip geworden. Zijn naam wordt steeds minder genoemd. Het geloof beperkt zich tot "ik geloof in iets". Het is een lettertje minder dan "niets". De persoonlijke band, die nodig is om lief te kunnen hebben, ontbreekt. Meer dan de bewondering van Jezus' aardse daden, is het geloof in de verrezen Heer. Dat houdt ons als christen op de been. Wij ervaren dat in de eucharistie, in de aanbidding, maar ook op cruciale momenten. "Hij heeft me echt geholpen" . Het is daarnaast een grote uitdaging om Jezus niet onder te brengen in leerstellingen en moraal, maar om, net als Jezus, weldoende rond te gaan en zo de hemel te verbinden met de aarde. Daarmee blijft Zijn opdracht ook nu van betekenis voor velen van ons.

Laatst aangepast op donderdag, 25 mei 2017 12:51