Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Geraakt door Gods Geest
PDF Afdrukken E-mail

Geraakt door Gods Geest

Vaker hoor je zeggen dat mensen grote bewondering hebben voor de Jehovagetuigen die deur aan deur aanbellen om te spreken over God en Jezus. Toch zullen zij zelf niet snel de straat op gaan om van deur tot deur te vertellen over hun geloof. Mensen uit het neo-catechumaat trekken wel maandelijks de straat op en laten met gitaarbegeleiding de boodschap over Jezus en zijn verrijzenis klinken. Ze nodigen mensen uit om de Heer te volgen. Ook leden van de Kommelgemeenschap nodigen mensen in diverse stadskerken uit om een lichtje te ontsteken en te bidden voor iets wat voor hun belangrijk is. Daarbij wordt de zegen gegeven. Mensen die dit meemaken zeggen vaker dat er iets door hun heen ging waar ze van tevoren niet bij hadden stil gestaan. Ze worden zich bewust van dingen die voor hun leven belangrijk zijn en gaan daar mee aan de slag. Er is iets met hen gebeurd dat hun op een ander spoor gebracht heeft.

 

Geraakt worden door Gods Geest overkwam ook de leerlingen van Jezus. Van het ene moment op het andere werd alles anders. Van angst naar vreugde, van verdriet naar vertrouwen in de toekomst. Van niet meer weten waar men aan toe is naar het inzicht dat iedere mens geleid wordt. Zo is nieuwe leven gekomen in de harten van de leerlingen. Wind en vuur zijn de krachten waarmee de Heilige Geest zich aandient. De wind verplaatst mensen van hun eigen wereld naar de wereld van God. Het vuur schept warmte die ontdooit en enthousiast maakt voor de opdracht die Jezus reeds eerder aan hun gaf: het ontvangen en doorgeven van Zijn vrede die niemand geven kan. Na de dood op het kruis gaat dit door. De vergeving van zonden hoort erbij: daar waar mensen af gegroeid zijn van God en de ander de breuk weer herstellen en verhoudingen weer goed maken. Niet alleen bij de apostelen, maar ook in de vele mensen die open staan voor Gods belofte werkt Gods Geest Uit alle volkeren en landen kwamen mensen tot geloof door het getuigenis van de apostelen. Er voor open staan is de eerste voorwaarde.

Vaker zeggen mensen: het geloof zegt me niets meer. Zo lang als men dat blijft zeggen kan de Heilige Geest weinig uitrichten. Deze wordt dan geblokkeerd. Datzelfde gebeurt ook waar niet meer gesproken wordt over het geloof . Door over God te zwijgen kan Zijn stem niet klinken. Ook wanneer het negatieve vele malen wordt uitvergroot en het positieve geen kansen krijgt wordt de weerzin tegenover Kerk en geloof gevoed en kan de Heilige Geest zijn werk niet doen. Getuigenis durven te geven en ontvankelijkheid scheppen om God te ontmoeten is voorwaarde om de Heilige Geest werkzaam te laten zijn. Dat betekent ook de bereidheid om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken. Hierin komt de vrede tot ons die Jezus ons schenken wil. De komst van de Heilige Geest wordt terecht het Pinksterfeest genoemd. De Joden noemden dit het feest van de oogst. De christenen zien het misschien als de bloesemtijd. Wanneer er een goede verhouding is tussen temperatuur en vocht, dan kan de bloesem veranderen in een vrucht die smaak geeft aan het leven van elke mens. En wordt zo een onderdeel van Gods rijke gave.

Laatst aangepast op zondag, 28 mei 2017 13:28