Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Pijn kan verschillend zijn
PDF Afdrukken E-mail

Pijn kan verschillend zijn

Wanneer je een been of arm breekt schaam je je er niet voor dat er een foto gemaakt wordt, het bot weer recht wordt gezet, gips op die plek wordt aangebracht en een termijn wordt genoemd waarop alles weer in orde zal zijn. Je weet dat die pijn voorbij gaat en dat je dit overkomt wordt gewoon 'pech' genoemd. Moeilijker is het psy-chisch lijden dat mensen overkomt en waar ze vaak ook de oorzaak niet van weten. Zo kan iemand te maken krijgen met angsten die niet met verstand zijn op te lossen. De angst heeft zich als het ware met zijn klauwen vast gezet in de ziel van iemand. Ook schaamte is vaak oorzaak van psychisch lijden. Wanneer je iets doms hebt gedaan, wil je dat het liefst voor jezelf houden. Of wanneer mensen die je dierbaar zijn hun leven niet ten goede willen keren, kan dat een gevoel van machteloosheid teweeg brengen. Zo zijn er talloze dingen te noemen waar mensen last van kunnen hebben. Uiteraard zijn er vele instanties waar mensen voor een gesprek terecht kunnen. Wanneer men zich niet open stelt voor hulpverlening is geen resul-taat mogelijk. Maar ook wanneer de hulpverlener alleen maar afstand schept en geen begrip of meeleven schenkt blijft resultaat achterwege

Op het terrein van het psychisch lijden merken wij dat het geloof een groot steunpunt kan zijn. Wanneer wij in het intentieboek lezen van een pelgrims-plaats lezen wat geschreven staat, dan merken wij hoe vele zorgen mensen kunnen bedrukken. Maar ook wanneer iemand terug keert voor een verkregen gunst. Jezus zegt: "Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken". Hierin klinkt in een uitnodiging door: "Je kunt mij alles voorleggen, bij mij vindt je gehoor en bij Mij krijg je antwoord". Dit gebeurt niet met waar-den, maar in het leven zelf gebeuren dingen die mensen weer vertrouwen geeft en opbeurt. Dit alles gebeurt vanuit het besef dat je er niet alleen voor staat, maar dat iemand mee jouw leven draagt. Tevens zegt Jezus: "Neem Mijn juk op uw schouders en leer van Mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht".

Beseffen dat ik niet alleen mijn levens-weg invul, maar dat dit gebeurt door mensen met wie ik te maken en door God die zijn bedoelingen met mij heeft, geeft innerlijke vrede. Je daaraan over geven en werken met datgene wat ons wordt aangereikt geeft ons het besef dat ik niet alleen de regie van mijn leven in handen heb, maar dat er ook een ander aan het werk is, geeft rust en vertrouwen. Dingen die ons overkomen en die wij niet aanvaarden, maken ons rusteloos en opstandig. Aanvaarden wat ons overkomt helpt ons met ver-trouwen de toekomst tegemoet te gaan omdat Hij ons leven draagt.

Laatst aangepast op zaterdag, 08 juli 2017 14:37