Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Leven voor de volgende generatie
PDF Afdrukken E-mail

Leven voor de volgende generatie

Bij het afscheid van oud bondskanselier Helmut Kohl werd hij geprezen omdat hij niet alleen keek, naar wat mensen nu nodig hadden, maar ook naar wat mensen in de toekomst nodig hadden. De afbraak van de muur, die Oost en West Duitsland had losgemaakt werd voor hem een uitdaging om verder te bouwen aan de vrede, die moest leiden tot een nieuwe samenleving. Voor Kohl was de Katholieke Kerk heel erg belangrijk , en daar putte hij ook kracht uit. Zijn beleid was er op gericht dat ook de komende generatie een wereld kreeg aangereikt die niet uitgeleefd en uitgeput was, maar kansen bood om op verder te bouwen. Niet alleen zorgen voor wat nu belangrijk was, maar ook toekomstgericht zijn tekende zijn leven. Door het bevorderen van de vrede, het werken aan een gezonde economie en het godsdienstig fundament beschermen, schiep hij voorwaardes tot leven in de toekomst.

In het verhaal van de zaaier wil Jezus ons duidelijk maken dat een mens het leven nooit op zijn beloop moet laten gaan. Dat geldt ook op voor het geloof dat in mensen is gezaaid. God is degene die de natuur wasdom geeft. Maar tevens is Hij degene die de mens de vrijheid laat om dat toe te laten in zijn leven. Zo verbeeldt Jezus het naderen van God naar de mens. Het Woord van God is het zaad, dat op verschillende plekken terecht komt. Geloven in God kan mensen enthousiast maken, maar ebt ook snel weg wanneer andere zaken de overhand krijgen. Het woord van God vindt geen gehoor waar mensen zich afsluiten voor de gave van het leven. Maar het woord van God draagt ook vrucht bij mensen die het in zich opnemen, er steeds meer verdieping in brengen en laten uitgroeien tot een steun voor jezelf en anderen.

In onze tijd zien wij dat er een soort vermoeidheid is opgetreden om nog te spreken over het geloof in God en verwachtingen ten aanzien van de Kerk. Verhalen over wat vroeger allemaal verkeerd was verstikken de ontvankelijkheid voor het geloof. Maar ook de onmacht die men voelt wanneer de nieuwe generatie vertrouwde waarden en patronen niet overneemt. Zoals de zaaier afhankelijk is van de werking van de natuur, zo hebben ook wij geen grip op de tijdsgeest en de gebeurtenissen die plaats vinden. Het meest slechte dat mensen kunnen doen is ophouden met spreken over wat het geloof voor hun betekent en een klaagzang aanheffen over wat niet goed gegaan is in het verre verleden terwijl het goede dat gebeurt geen aandacht krijgt. Zaaien kan als wij het goede zien in onszelf en in anderen en daar blij over zijn. Daarover spreken en het goede voorbeeld geven, is een steen voor de toekomst. Mogen ook wij zaaiers zijn die het woord van God koesteren en daarvan leven.