Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Heersen of verbinden
PDF Afdrukken E-mail

Heersen of verbinden

Door de strijd om de macht hebben vele afsplitsingen plaats gevonden binnen de Kerk. Zo ontstond een scheiding tussen de Oosterse en Westerse kerk. Eeuwen later volgde de opsplitsing in verschillende protestantse kerken. Daarna diende de Oud Katholieke Kerk zich aan en tenslotte kwamen de Pinkstergemeentes op. Rome ging er lange tijd van uit dat zij de enige ware Kerk was en dit versterkte het superieuriteitsgevoel. Het inzicht dat het geloof in Jezus allerlei bewegingen met elkaar kon verbinden was lange tijd afwezig. Discussies over de aanwezigheid van Christus in de eucharistie evenals de erkenning van het gezag van de Paus. hield lange tijd verdeeldheid in stand. Vaticanum II leverde een nieuwe bijdrage aan de plaats van de Kerk in de wereld en de bakens voor een proces van ontmoeten en samen werken werden verzet. De Kerk erkende de waarde van andere kerken en religies en benoemde deze als een weg, die ook naar God leidde. Zo konden wij ook veel van elkaar leren in de ontmoeting met elkaar. Paus Paulus VI en de pausen maakten diverse pastorale reizen, bedoeld om mensen met elkaar te verbinden. Daarmee doorbraken zij de beslotenheid van de Kerk.

Zoals Petrus Jezus "de Christus, de Zoon van de levende God", noemde, zo is de paus vooral dienaar: niet boven mensen staan, maar naast hun staan en zo leiding geven. Wat voor Petrus geldt "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik geef u de sleutels van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn", wordt ook over gedragen op de Pausen. De Kerk draagt onvergankelijkheid met zich mee, maar ook zorg voor het heil van de mensen. Die zorg is niet langer gericht op het verdedigen van het eigen erf, maar in het verbinden van mensen, volken en culturen wordt vertrouwen in elkaar vanuit God opgebouwd. Paus Franciscus leidt ons op een nederige manier. Het gaat niet om de macht, maar om het belijden van Jezus als Zoon van God. Hij blijft voor ons de grote kracht, maar helpt ons ook om de ander te aanvaarden. Zo groeit alom waardering voor wat wij allen willen: het volgen van de ene Heer met Petrus als eerste onder de bisschoppen.