Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Krijgen alleen is niet genoeg
PDF Afdrukken E-mail

Krijgen alleen is niet genoeg

De maatschappij is vaak hard voor mensen met schulden. Wanneer een woningvereniging of andere instantie een bepaalde schuld te vorderen heeft, wordt er een incassobureau ingeschakeld om het bedrag binnen te halen. Daardoor komt boven op de schulden ook nog vijftienhonderd gulden voor inningskosten. De mensen die hiermee geconfronteerd worden voelen zich helemaal knel gezet en zien vaak geen uitweg meer. Wanneer er toch uitkomst komt, leidt dat tot verschillende reacties zoals "Gelukkig, ik ben er van af" of "Ik ben dankbaar dat mensen uitkomst boden". Degene die in zo'n situatie alleen maar oog hebben voor eigen nood, maar niet voor de nood van de ander schiet tekort

Jezus noemt het voorbeeld van een werknemer die een hele grote schuld had. Op het langdurig smeken om kwijtschelding, overkomt hem het genadige moment om het hoge schuldbedrag kwijt gescholden te krijgen. Het is een beeld van hoe God met mensen omgaat. Wie echter harteloos reageert door een ander een nood de open staande schuld niet vrij te schelden, roept een oordeel over zichzelf af. De kwijt gescholden schuld wordt opnieuw terug gevorderd.

Ook in ons eigen leven ervaren wij hoe mensen ons vaak geholpen hebben. Krijgen is niet genoeg. Het is ook een uitnodiging om de ander in nood te helpen. We krijgen in ons leven niet altijd wat wij verdienen, wij ontvangen veel van de ander omdat zij ons geluk en leven gunnen. Zo omgaan met elkaar brengt vrede voort.