Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Gods Zoon is nog steeds niet welkom
PDF Afdrukken E-mail

Gods Zoon is nog steeds niet welkom

Het scheppingsverhaal is voor velen achterhaald. De wereld is niet in zes dagen geschapen en kwam anders tot stand dan beschreven staat. Wat velen niet zien is dat dit een geloofsverhaal is, waarin God beschouwd wordt als degene die alles tot stand heeft gebracht. De wereld behoort aan Hem toe en wij zijn beheerders daarvan. In Laudate Si gaat paus Franciscus hier uitvoerig op in. Mensen die de aarde en het leven beschouwden als hun bezit, hebben vele profeten gedood omdat die afweken van de wil van God, die Heer van hemel en aarde is. Gods liefde voor de mens ging zelfs zo ver dat hij na de profeten Zijn Zoon stuurde. Maar ook die werd niet aanvaard. In een verhaal licht Hij dat nader toe. .

De landeigenaar (God) legt een wijngaard aan en verhuurt die. Maar de huurders beschouwen deze wijngaard als hun bezit en weigeren een bepaalde afdracht van de oogst als pachtsom. De dienaren (profeten) die dat wat aan God toebehoorde wilden ontvangen werden gedood, zelfs zijn eigen zoon. Daarmee schetst Jezus niet alleen de situatie van het Joodse volk, maar ieder die zich heer en meester noemt van het leven op aarde. Vroeg of laat loopt men tegen zijn eigen grenzen aan..

In de terugloop van het christelijk geloven en het afstoten van kerken zien wij hoe Jezus opnieuw niet erkend wordt als Gods Zoon. Vragen over zingeving en geloof komen niet meer aan bod omdat mensen steeds meer geleefd worden dan dat ze inhoud kunnen geven aan hun leven. Stil te staan bij het leven laat ons stil staan bij God. En erkennen dat Hij de bron is van alles.