Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Terugblik is vooruitblik
PDF Afdrukken E-mail

Terugblik is vooruitblik

Met de intrede van het computertijdperk is het van buiten leren van cijfers en gebeurtenissen niet meer zo belangrijk. Wil je iets weten, dan zoek je het even op. Daardoor wordt de parate kennis die je nodig hebt en je inzicht geeft in tijden en gebeurtenissen behoorlijk ingekort. Dit leidt wel eens tot korte termijn visies. Kijken naar hoe mensen in het verleden invulling hebben gegeven aan hun leven helpt ons bij het vorm geven van ons leven in deze tijd. Middelen van nu waren toen niet altijd beschikbaar, maar wat mensen ten allen tijde nodig hebben geldt ook voor onze tijd. Het gaat nog steeds om geluk, leven voor de ander, ontwikkeling en geloof. Door het vertrouwen in God waren mensen tot dingen in staat die ons verstand te boven gaan. Door het geloof plaatsten zij zich niet in het middelpunt, maar zagen zichzelf als een schakel in het bezig zijn van God met ons mensen. Daardoor bracht hun leven veel heil en genezing voort.

Heiligen stonden er niet om op de heiligenkalender geplaatst te worden. Hun leven was gericht op gewoon doen wat nodig was. In het oppakken van noden en deugden werd duidelijk hoe veel goedheid zij uitstraalden het leven voor anderen en zich toewijden aan de God. Anderen zorgde dat zij op de heiligenkalender terecht kwamen.

Sybrand Buma zei: "We leven in een tijd van versplintering. Maar als we zeker en trots zijn over waar we vandaag komen, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst". Het zegt veel over de waarde om het verleden in ons leven mee te nemen voor alle terreinen van geloof en leven.