Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Werelddag van de armen
PDF Afdrukken E-mail

Werelddag van de armen

Zondag 19 november is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is door paus Franciscus aangekondigd bij het eind van het Jaar van de Barmhartigheid in 2016, maar is in juni 2017 ingesteld. De paus herinnert aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen om te zetten in daden en nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Werelddag van de Armen ‘hun blik gericht te houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp schreeuwen en om solidariteit vragen.

Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’ Paus Franciscus vraagt dat de christelijke gemeenschappen in de week, vooraf gaande aan de Werelddag van de Armen, al momenten van ontmoeting en vriendschap, solidariteit en concrete hulp creëren. Hij zegt met nadruk daarbij dat alles, wat wordt georganiseerd, gedragen zal worden door het Onze Vader: ‘Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen is. Het vragen om brood brengt immers tot uitdrukking het vertrouwen op God voor de eerste behoeften van ons leven. Alles wat Jezus ons heeft geleerd met dit gebed, wordt door de roep van wie lijdt onder de ongewisheid van het bestaan en het gebrek aan het noodzakelijke, tot uitdrukking gebracht en samengevat.’ Paus Franciscus wenst dat ‘deze nieuwe Werelddag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om er steeds meer van overtuigd te zijn dat delen met de armen ons helpt om het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn niet het probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te aanvaarden en te beleven.