Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Opnieuw geboren worden
PDF Afdrukken E-mail

Opnieuw geboren worden

Vaker vertellen mensen hoe een goede vriend of een levenspartner wezenlijk hun leven veranderde. Sommigen gingen zozeer in het werk op dat zij vergaten dat je moet leven totdat iemand op hun levensweg kwam waardoor alles anders werd. Of anderen waren zozeer van het rechte pad afgedwaald dat hun leven pas anders werd toen zij tot nadenken kwamen en besloten anders te gaan leven.

Johannes de Doper was zo iemand die mensen wegriep uit het oude bestaan van leven zonder enige verwachting naar de toekomst. Hij bracht bij hun nieuw leven door hun te voorzeggen dat er iemand zou komen die hun een nieuwe toekomst zou brengen. Daardoor verwachtten zij weer opnieuw van het leven. Als teken daarvan dompelde hij de mensen onder in het water van de Jordaan. De oude mens werd verdronken, de nieuwe werd opnieuw geboren.

In de voorbereiding op het geboortefeest van de Heer zijn er drie momenten waarop Jezus in ons leven komt. Allereerst door zijn komst op aarde, vervolgens doordat wij Hem ontmoeten en in ons leven binnentreedt. Tenslotte wanneer hij ons op het einde van de tijd wegroept uit deze wereld om voor altijd met Hem verbonden te zijn. Vol verwachting zien wij hier naar uit en geloven dat voor ons nieuw leven komt.