Home >>> Archief
Actie Kerkbalans 2018 PDF Afdrukken E-mail

Kerkbalans

In de maand januari gaat weer de actie Kerkbalans van start. Het is een dringende oproep aan mensen, die zich met de Kerk verbonden voelen, om ook financieel de lasten van een parochie te drage. Via <ANBI PUBLICATIE> (zie ook pagina-footer) kunt u zien wat de inkomsten en uitgaven van de onze parochie geweest zijn in de afgelopen tijd. Mensen die mee gedaan hebben willen wij uiteraard danken voor hun steun en ook vragen om dit in de komende tijd te blijven doen. Graag willen wij in de komende tijd voor de parochies beschikbaar blijven.

Actie Kerkbalans 2018

De Actie Kerkbalans is een samenwerking tussen alle Nederlandse bisdommen en vrijwel alle gangbare en bekende christelijke kerkgemeenschappen in Nederland om mensen te motiveren en inspireren om hun lokale kerken en kerkelijke activiteiten financieel te ondersteunen. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, ontvangen kerken geen overheidssubsidies –behalve en beperkt voor monumentale kerken- en zijn ze ook niet steenrijk. En als dan alleen letterlijk: in stenen!

Voor onderhoud, het verwarmen, verlichten en versieren van de kerkgebouwen, de kosten voor de personele bezetting en het uitvoeren van katechetische, diaconale en pastorale activiteiten zijn al onze parochies geheel afhankelijk van bijdragen en giften.

En hoezeer het ons ook spijt: we kunnen niet anders dan constateren dat die afnemen, beduidend afnemen. Steeds minder mensen doen structureel mee aan de kerkbijdrage. De generatie voor wie dat vanzelfsprekend was, omdat het hun kerk was, dunt uit door overlijden en de aanwas is gering. De inkomsten uit Misintenties neemt af, net zoals die uit collectegelden omdat steeds minder mensen de kerk wetente vinden.Toch weten we, uit ervaring, dat mensen nog veel geven om hun kerk, ook als ze er zelden tot nooit komen. Want ach ze is er toch maar! Als je kind gedoopt wordt, de Communie doet, ge vormd wordt. Als je toch besluit een kerkelijk huwelijk te sluiten of een huwelijksjubileum te vieren. Als je afscheid wilt nemen van iemand die onmisbaar was, maar je toch door de dood ontvallen is.

Ja, de kerk is er, in ieder dorp. Je hoort de klok de uren slaan en luiden, je ziet de toren wanneer je het dorp binnenrijdt, je wandelt erlangs en voelt de rust die het gebouw uitstraalt, een rust die robuust verankerd is in de kern van ieder dorp.

De rekeningen moeten echter wel betaald worden! En, u allen weet het, die worden er niet goedkoper op. U verwarmt een woning en ziet de kosten stijgen, wij een kerkgebouw en zien ze de pan uitrijzen. Want wie wil er nu in een koude kerk zitten? Dan jaag je de mensen die willen komen toch de deur uit! U moet de dakgoot weleens laten schoonmaken, hebt schilderwerk of onderhoud aan uw woning en schrikt dan van de rekening. Wij aan een heel kerkgebouw!

De vraag is: wie zijn wij???
Dat zijn wij allemaal: betrokken gelovigen, ‘randkerkelijken’ en u die eigenlijk helemaal niks met de kerk hebt!
Wij zijn ervan overtuigd dat u allemaal, ieder om zijn of haar eigen reden, best wel om uw kerk geeft! Mogen we dat ook terugzien in het feit dat u voor uw kerk geeft?

Pastoor L.M.R. Houben,
Pastoor H.S.J. Adema en de leden van de vier kerkbesturen.

Laatst aangepast op zaterdag, 20 januari 2018 14:19