Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Waar is iets voor mij te doen?
PDF Afdrukken E-mail

Waar is iets voor mij te doen?

Mensen gaan naar plekken waar hun interesse ligt. Een aantal loopt regelmatig rommelmarkten af om te kijken of er iets voor hun gading bij is. Anderen vinden het heerlijk om een schouwburg te bezoeken en te genieten van een stukje cultuur. Weer anderen kunnen uren wandelen in de natuur en genieten van alles wat daarin leeft. Weer anderen brengen een bezoek aan een concert met popmuziek waar een groot aantal jonge mensen samenscholen. Maar ook gaan bepaalde mensen op bedevaart omdat zij op de een of andere manier getrokken worden naar de heilige die daar wordt vereerd. Bij al die mensen zie je dat ze daar naar toe gaan waar ze denken er belang bij te hebben.

Talloze zieken kwamen zo bij Jezus omdat ze hoopten genezen te worden. Ze hadden gehoord dat Hij de schoonmoeder van Petrus, van koorts had bevrijd en ook op andere plaatsen zieken had genezen. Dat was de motivatie om naar Jezus toe te gaan. Hij zorgde dat ze weer aan een nieuw leven konden beginnen.

Misschien is het goed voor mensen in onze tijd om wat meer stil te staan bij wat Jezus voor ons persoonlijk kan betekenen, maar ook voor onze samenleving. Op velerlei gebieden heeft het vertrouwen in Hem ons wat te bieden, terwijl wij dit missen wanneer wij aan Zijn bestaan voorbij gaan. Verplichtingen alleen scheppen geen diepgang, maar wanneer in die verplichting een meerwaarde van het leven ervaren wordt, kan dit ervaren worden als een persoonlijke keuze. Door Jezus alleen te zoeken wanneer de nood het hoogst is, is natuurlijk beter dan niets. Maar Hem ook opzoeken voor dankzegging, verdieping van inzicht in de waarde van het leven en de betekenis van de liefde, maakt ons er van bewust hoe rijk zijn leven is en hoe veel Hij voor ons kan betekenen. Wie met Hem door de wereld trekt ervaart dat Gods liefde voor de mens heel ver kan gaan.