Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Zonder dromen geen leven
PDF Afdrukken E-mail

Zonder dromen geen leven

Altijd zien wij stralende gezichten wanneer mensen uit liefde kiezen voor elkaar. Of wanneer na lang studeren het begeerde diploma of bul wordt uitgereikt. Ook iemand die tot priester wordt gewijd of als religieus verder gaat straalt van geluk bij wijding of professie. Bij mijn eerste pastoorsbenoeming zocht ik een plaatje uit voor het boekje van de pastoorsinstallatie: een herder die voorop liep en schapen die volgden. De deken merkte na vele jaren priesterleven nuchter op: "ik hoop niet wanneer je achterom ziet dat je tegen het achterwerk van de schapen aankijkt". Toen begreep ik het niet, maar later wel, want de parochie was hem bekend.

Jezus wist dat een mooi vooruitzicht om je aan vast te houden belangrijk was, vooral bij momenten dat het moeilijk was. Daarom nam Hij Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee de berg Thabor op. Boven gekomen zagen ze Jezus in een wolk als iemand die tussen de profeet Elia en de wetgever Mozes in stond. God sprak: dit is mijn geliefde zoon. Toen het visioen voorbij was gingen ze weer de berg af. Terug naar het leven dat vaak anders is dan die toekomstdroom. Jezus droeg hun op: "voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan moet je niet spreken over wat je gezien hebt". Wanneer Jezus verrezen is herinneren zij zich dit bijzonder gebeuren als vervulling.

Wij kunnen hier van leren dat je niet te snel moet opgeven. Geloof in je idealen en verwachtingen. Wanneer het niet mee zit, geef dan niet op. Besef ook dat je er niet alleen voor staat, want met ieder van ons heeft God een levensplan. Daarin mee gaan is onze opdracht.