Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Handel verjaagt godsdienst
PDF Afdrukken E-mail

Handel verjaagt godsdienst

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat achter de schermen plannen wordt gemaakt voor de toekomst van de kerkgebouwen. Voor velen is de kerk geen bijzondere plek meer en daardoor behoudt zij steeds minder haar functie. In onze maatschappij van het vrije marktdenken is een groeiend aantal activiteiten gepland , waar met kerkdiensten geen rekening meer wordt gehouden. Wanneer mensen door activiteiten het kerkgebouw niet meer kunnen bereiken moeten kerkdiensten vervallen of bij een eerste communie dag moet vanwege een rommelmarkt een andere route gevolgd worden om de kinderen af te halen. Velen staan er niet bij stil, of juist wel, wat dit betekent voor de nu nog functionerende de kerkgebouwen. De verwachting voor de komende tien jaar is dat bij een steeds kleiner wordende groep het draagvlak voor een kerkgebouw steeds meer zal afnemen en vroeg of laat zal het een andere bestemming krijgen of het kerkgebouw valt ten prooi aan de slopershamer. Jezus maakt ons er op attent dat de handel tot in Gods huis de godsdienst afbreekt en confronteerde de handelslui met hun hebzucht en geen eerbied voor God. De handel in de tempel was belangrijker. Het gebouw dat eens opgebouwd was om God te ontmoeten, is een markthal geworden. Uit liefde voor de Heer joeg Hij de handelaars uit de tempel en smeet het geld op de grond. Voor Jezus stond God op de eerste plaats en verwees naar een nieuw huis voor God dat Hij zelf was: al gaat de tempel ook verloren, datgene wat Hij met de Vader had opgebouwd zou nooit verloren gaan.

Pessimisme hoort niet bij een christen, maar wel realisme. Hebzucht verstaat zich niet met dienst aan God. Loslaten om het nieuwe toe te laten behoort ook bij het geloof in Jezus. Zeker in deze 40-dagentijd een gave en opgave.