Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Geroepen tot heiligheid
PDF Afdrukken E-mail

Geroepen tot heiligheid

Paus Franciscus heeft niet de voorbeelden van heiligen door de eeuwen heen genomen, maar gaat uit van de acht zaligsprekingen bij de roeping van de mens. Voor hem is heiligheid niet alleen zorgen voor je eigen ziel en zaligheid, maar vooral heil brengen aan allerlei mensen die te maken hebben met uitzichtloosheid, lijden, geweld en dergelijke. Het gaat om de bedroefden, de eenvoudigen van hart de gevangenen, de mensen die beschimpt worden omwille van Jezus naam. Zich hiervoor inzetten noemt hij heiligheid. Het is een inzet om een situatie van uitzicht, hoop en liefde te scheppen voor mensen die het moeilijk hebben. De mens die zich helemaal wegschenkt voor de ander schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het herderschap van God en mens komen hier in een mooie harmonie tot hun recht.

Het verhaal van Jezus over de Goede Herder is een voorbeeld van hoe wij mogen omgaan met elkaar. Er zorg voor dragen dat degenen van wie wij broeder en hoeder zijn in ruime mate voorzien worden van geestelijke en materiële toerusting. Waar liefde gevoeld worden is in het hart van mensen geborgenheid en veiligheid gewaarborgd. De Herder kent zijn schapen en de schapen kennen Hem.

Geroepen zijn tot heiligheid is breder dan kiezen voor priesterschap en religieus leven. Iedere gedoopte is geroepen met Gods genade voor anderen te leven en daarin het volle geluk te vinden. In talloze voorbeelden zien wij hoe ook nu in het leven van mensen de Goede Herder verschijnt. Hij is te vinden op vele plaatsen in de wereld in en buiten het kerkgebouw. Met Jezus verbonden mogen wij ons geleid weten door Hem, maar mogen wij ook het herderschap beleven in de omgang met elkaar. Juist daarin mogen wij ervaren hoe mensen Gods goedheid ten deel valt