Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Los van alles leidt tot niets
PDF Afdrukken E-mail

Los van alles leidt tot niets

Jonge mensen, op weg naar volwassenheid, zetten zich vaker af tegen alles wat te maken heeft met gezag, structuren en moraal. In alle vrijheid proberen zij een levenspatroon op te bouwen wat bij hun past en daar hoort ook de vrijheid bij om te doen wat je zelf wilt. Ongebondenheid hoort bij jong zijn. Na verloop van tijd zie je dat veel van hun toch ontdekken dat leven in vrijheid en ongebondenheid niets oplevert. Vaste patronen keren ook in hun leven terug met dat verschil dat zij beschouwen als een eigen keuze. Ouders van nu staan weer klaar voor hun kinderen, mensen verrichten met verantwoordelijkheid verrichten hun werk of zetten zich in voor het verenigingsleven. Zij ondervonden dat het zich verbinden met mensen en datgene wat zij opgebouwd hebben leidt tot vreugde en zingeving. Gebondenheid is niet alleen maar last, maar geeft ook een vaste plek in je eigen leven en de samenleving.

Veel gedoopten hebben ook een periode achter de rug waarin zij zich afzetten tegen de Kerk en geen invloed van haar toe lieten. Deelname aan vieringen was overbodig en nutteloos. De bijbel was een moeilijk en verouderd boek. Geloofskennis en geloofsleven bleven steken in datgene wat je bij een eerste communie of vormsel mee gekregen had. De mensen die de waarde van het geloof weer ontdekken voelen hoe de band met Jezus een nieuwe wereld opent die steun geeft bij levensvragen. Ons ook inzicht in het gebod van de liefde brengt ons tot liefde voor God en de mensen. Geloven maakt ons dankbaar voor wat wij gekregen hebben, maar geeft ons ook het vermogen om gevend in het leven te staan. Geloven houdt gelijke tred met groei in liefde. Waar liefde ontbreekt is doorleefd geloof vaak ver te zoeken.

Een mens die zonder anderen wil leven groeit niet meer en verstart. De mens die God niet meer zoekt blijft ook steken in het geloof van een bepaalde tijd. De verbondenheid met Jezus geeft ons groei in geloof en liefde. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken die in de verbondenheid met Hem nieuw leven ontvangen. Zonder dat contact met Jezus en de Kerk verwatert het geloof, maar in verbondenheid met Hem vernieuwen wij ons als persoon en gemeenschap. Zo voedt de een de ander.