Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Door Gods Geest wordt alles anders
PDF Afdrukken E-mail

Door Gods Geest wordt alles anders

In ieder mensenleven komen gemoedstoestanden voor, die het leven van onszelf en van anderen danig verstoren. Teleurgestelde mensen staan niet meer open voor nieuwe gebeurtenissen. Boze mensen zijn er alleen maar op uit om kwaad met kwaad te vergelden en vergeving is voor hun een vreemd woord. Angstige mensen zijn bedacht op elk gevaar en proberen een situatie te scheppen waarin zij veiligheid ervaren. Twijfelende mensen komen moeilijk tot een besluit en stellen telkens uit om iets nieuws te beginnen. Eenzame mensen voelen zich van God en iedereen verlaten en hun leven is een grote klaagzang. In al deze situaties kunnen wij spreken van een sfeer waarmee je niet veel kunt bereiken.

De leerlingen merkten bij de komst van de Heilige Geest dat zij op een ander plan gebracht werden door datgene wat hun overkwam: het gedruis dat ervaren werd als een stevige wind maakte andere mensen van hun. Teleurstelling, boosheid, angst, twijfel en verlatenheid werden ingeruild voor begeestering, vergeving, zelfvertrouwen en gedragenheid. Ze durfden weer naar de mensen toe te gaan en over Jezus te spreken. Ze spraken niet over vergelding van het kwaad, maar over vergeving van de zonden. En gaven ieder, die open stond voor het geloof in Jezus, de kans om op Hem hun leven te bouwen. Gesterkt door Gods Geest konden zij de wereld positief tegemoet treden en hun laten delen in de werking van Gods Geest. Zich richten op Jezus brengt mensen bij elkaar. Waar mensen blijven steken in voorschriften die er zijn en duidelijkheid afdwingen omdat leer en leven elkaar kruisen missen wij de liefde voor God en de mensen. Niet alles in het leven is altijd helder en soms is een groeiend inzicht noodzakelijk. De vrede die Jezus ons toewenst is vooral de vrede van het hart: ons geborgen voelen in Gods liefde, maar ook de ander Gods liefde gunnen. Wie een andere kijk op de dingen tot zich toelaat kan ervaren hoe bij de omschakeling van denken en voelen de Heilige Geest vaak wonderen van goedheid kan verrichten.