Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Fluitje van een cent
PDF Afdrukken E-mail

Fluitje van een cent

Vaak worden we wel eens aangevallen op het feit dat we nog oprecht geloven in een God en daardoor ook ons leven laten kleuren. Mensen mijden ons alsof ze bang zijn om ‘besmet te raken. Ook verweren ze zich vaak met: “Dat geloof is jouw ding, maar het is niks voor mij” of: “Ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig.”. Dit zijn dingen waar kerkbetrokkenen vaak mee stranden in de gesprekken, want wat zeg je hier immers op zonder mensen tot last te zijn. Het is lastig om zo ons geloof nog te delen. Vind u ook niet?

“Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan.” (Openbaring 3:20, WV2012)

 

Hierom wil ik u bemoedigen met de volgende tekst.

In deze samenleving waarin alles eigenlijk makkelijk moet zijn, kunnen we de kerk ook makkelijker haar waarheid laten verkondigen. Namelijk de Heere Jezus spreekt hier over een deur in het hart, waaraan hij continu klopt. Als wij Zijn stem horen en opendoen, zal Hij binnenkomen en met ons de maaltijd gebruiken. Fluitje van een cent, toch? Laten wij dit ook in ons denken vasthouden. Geloven is eigenlijk alleen maar daar zijn, waar je zijn moet. Aan je Meesters voeten met een luisterend oor geknield. Het verhaal van Martha en Maria (Lukas 10:38-42) is hier een prachtige illustratie van.

Broeders en zusters, laten wij ons hart versterken in en bij de Heer. Laat ons niet afleiden door de “moeilijke” vragen en twistgesprekken, maar bid veeleer dat men de kloppende Jezus mag voelen en binnenlaten. Hem ook zo vragende. Een gezegende week u allen, Stephan.

Laatst aangepast op dinsdag, 03 juli 2018 11:08