Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Wie zeggen de mensen dat ik ben?
PDF Afdrukken E-mail

Wie zeggen de mensen dat ik ben?

Het is opmerkelijk dat gesprekken over het geloof herleid worden tot onderwerpen over de Kerk. Problemen binnen de Kerk worden groots ge√ętaleerd. en het lijkt alsof het daar alleen maar kommer en kwel is. Er wordt zelfs via bepaalde media gesuggereerd dat de Kerk een criminele organisatie is die het kwaad in stand houdt.

Wat echter aan mooie dingen gebeurt, en dat is best heel wat in allerlei gemeenschappen, krijgt in de media nauwelijks aandacht. De Kerk is een vreemde eend geworden in een samenleving waar een verandering van normen en waarden heeft plaats gevonden. Wat eerst heel normaal was, wordt nu gezien als achterhaald inzicht en wat in het verleden als zondig gezien werd blijkt nu opeens de norm te zijn.

Op de achtergrond vindt nog steeds de strijd plaats tussen goed en kwaad. Toch Jezus ook daarin een eigen rol te vervullen als verlosser. Jezus stelt aan de leerlingen de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?". Hij wordt vergeleken met andere personen, maar wat zijn eigenheid is wordt niet genoemd. Velen kennen Hem niet echt. Ook aan de leerlingen stelt Hij de vraag: "Wie zeggen jullie dat Ik ben". Het antwoord van Petrus is: "Gij zijt de Christus". Hiermee wordt Jezus boven de aardse werkelijkheid uitgetild. Door in Hem te geloven, tilt Hij ook ons boven het aards bestaan uit. Bij het spreken over de Kerk kunnen wij niet voorbij gaan aan wie Jezus voor ons is. Door het geloof in Hem wordt de Kerk een verwijzing naar dat wat de wereld overstijgt. De verbondenheid met God ligt daarin besloten.

Die Jezus in ons hart meedragen zorgt ervoor dat wij de kracht vinden om trouw te blijven aan Zijn opdracht. Zoals Jezus zich kwetsbaar opstelde wanneer Hij werd aangevallen, zo mogen ook wij als christengelovigen ons niet laten meeslepen door oordelen, felle discussies en schandalen. Het gebed blijft een bron van kracht en leven om uit liefde voor de Heer aan Zijn opdracht te blijven werken.

Laatst aangepast op vrijdag, 07 september 2018 15:46