Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Gaven binnen en buiten de Kerk
PDF Afdrukken E-mail

Gaven binnen en buiten de Kerk

We leven in een tijd. dat je niet meer als Kerk kunt beroepen op verworven rechten. Die zijn steeds meer weg gevallen. Het verkondigen van het evangelie in allerlei soorten groeperingen, die Jezus nemen als uitgangspunt van leven, gebeurt ook buiten de R.K. Kerk. Deze vieringen hebben vaak veel levendigheid in gebed, gezang en gebaar, die wij missen.

De tijd is voorbij dat je als Kerk kunt zeggen: bij ons kun je alleen terecht om het geloof in Christus te beleven en te vieren. Vanuit de Kerk ligt er opnieuw een opdracht om de vele mooie gebruiken en handelingen te presenteren als een weg om Christus te ontmoeten. Maar ook om de dialoog aan te gaan en te leren van wat bij anderen mooi en goed is. Daarin kan de Kerk zich ook vernieuwen.

 

Jezus wilde geen terreinen afbakenen, maar ruimte scheppen. "Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in Uw Naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was". Je zou verwachten dat Jezus hun gelijk geeft. Maar niets is minder waar. "Belet het hem niet, want wie een wonder doet in Mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons". Het is een heel bijzondere uitspraak, waarin Jezus het uitdragen van het evangelie niet beperkt tot een exclusieve groep, maar benadruk dat de strijd om wie het doet ingeruild wordt voor de constatering dat, waar het groeien van het koninkrijk van God gebeurt, een goed werk geschiedt. Het tegen houden van de werking van de H. Geest wordt door Jezus gezien als een groot aanrecht dat mensen, die Christus zoeken, wordt aangedaan.

In onze tijd is het belangrijker om te verbinden dan om je af te zonderen. De Raad van Kerken is een verrijking voor mensen die daaraan deel nemen. Maar ook van een Pinkstergemeenschap, charismatische vernieuwing, of Kom en Zie beweging kunnen wij veel leren. Ik houd van mijn Kerk die gediend is met een blik, gericht op de buitenring.

Laatst aangepast op zaterdag, 22 september 2018 11:56