Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Als het collectemandje spreken kon
PDF Afdrukken E-mail

Als het collectemandje spreken kon

Gekscherend wordt wel eens gezegd: de collecte wordt nooit over geslagen. Het hoort er bij om mensen een bijdrage te vragen voor het kerkgebouw en kerkgebeuren. Niet iedereen beseft dat dit nodig is. Voor sommigen is de collecte overbodig en laten het mandje voor wat het is. Uit de hand van anderen valt een klein muntje of men laat de hand diep in het mandje zakken en wat er uit komt is moeilijk in te schatten. Een enkeling laat wel eens briefje achter als respect voor een overledene of uit sympathie voor de parochie of het goede doel. Niet het bedrag dat men geeft zegt alles over de betrokkenheid van de gever, Maar ook de intentie waar men mee geeft. Is er engagement of alleen maar een fooi.

In de tijd van Jezus werd ook geld ingezameld voor het onderhoud van de tempel en leefgeld van de priesters. De regel was: wie het altaar bedient, moet ook van het altaar kunnen leven. Daarom stond er een offerkist waar vele mensen hun gave in wierpen. Jezus bekeek hoe dat mensen daarmee om gingen. Soms was het schone schijn en met groot vertoon werd geld in de offerkist geworpen. Maar ook waren er mensen die op een bescheiden wijze hun gift gaven. Een rijk man kan in de ogen van de omstaanders misschien veel geven zonder dat hij/zij er pijn aan heeft, terwijl een arme van het weinige dat men heeft er alles voor over heeft om de tempel te laten voortbestaan. Vooral dat laatste verdient in de ogen van Jezus meer waardering dan degene die van het vele wat men bezit een klein beetje missen kan. Daarmee geeft Jezus aan dat mensen voor wie leven verdienen is moeilijker kunnen geven en zich met een fooi er van af maken fooi. Daar tegenover staat dat mensen die weinig verdienen subjectief meer geven uit liefde voor het goede doel.

De arme weduwe wordt door Jezus dan ook geprezen: zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.

Offeren is een begrip dat vele mensen niet meer kennen, als het gaat om het in stand houden van de Kerk. Het collectemandje gaat aan de deur van de meesten voorbij. Daarvoor in de plaats is de accept giro kaart gekomen en later het elektronisch betalen en pinnen. Vele goede doelen worden hier mee gesteund en zijn ook de moeite waard om te steunen. Ook de kerk is een goed doel. In de wintertijd worden vele gelegenheden gevierd waarbij het delen benadrukt wordt: St. Willibrord, St. Nicolaas, de Kerstman. In deze dagen aan de kerk denken en ons verrassen met uw offergave verlicht onze lasten .