Home >>> De Parochie >>> In Memoriam >>> Pater Piet Jansen, karmeliet
PDF Afdrukken E-mail
Article Index
Ter nagedachtenis aan pater Piet Jansen, karmeliet
Afscheidsgedicht
Onze laatste missionaris overleden - overweging pastoor Adema
Frei Pedro Jansen - onze missionaris in Brazilië - overleden
All Pages

 

LAATSTE MISSIONARIS UIT SCHINVELD OVERLEDEN

In april was hij nog bij zijn familie in Schinveld. Er waren toen al tekenen van een zwakke gezondheid en het leek wel alsof hij afscheid kwam nemen van zijn familie en parochie. Hij verlangde terug naar zijn mensen in Brazilië, maar voorvoelde dat dit ook het afscheid van Nederland was. Dinsdagavond bereikte ons het droevige bericht dat pater Piet Janssen onverwacht was overleden.

Pater Piet heeft een leven geleid waarin trouw aan God en liefde voor de mensen hand in hand gingen met elkaar. Zijn opleiding volgde hij de Karmelieten te Zenderen. Als achttienjarige vertrok hij met nog negen andere studenten naar Brazilië om daar de filosofie- en theologiestudie te volgen en in 1964 priester gewijd te worden. Marcel Haenen heeft in het boek "Tien paters op Gods akker, de laatste missionarissen in Brazilië" een verhelderend verhaal geschreven over hun wederwaardigheden.

De crisis van de jaren zeventig heeft hij van nabij meegemaakt en was te vergelijken met wat zich in Nederland afspeelde. Medebroeders die een nieuwe studie begonnen om hun horizon te verbreden zag hij vertrekken en kiezen voor een leven buiten de Karmel. Zelf bleef hij trouw aan zijn roeping en zette zich totaal in voor mensen in de parochie, de buitenstaties, straatjongeren, vormingsactiviteiten en nog vele andere zaken. Wanneer hij in Nederland kwam waren mensen in de parochie, maar ook het missiebureau Roermond trouwe ondersteuners van zijn missie. Ook de kinderen op school hebben mogen luisteren naar zijn verhalen over zijn werk en de mensen voor wie hij werkte. Tijdens zijn vakantie was hij altijd bereid om de pastoor wat te helpen door missen over te nemen.

Piet heb ik wat beter leren kennen toen wij met een groep van Schinveld naar Brazilië gingen om zijn 40-jarig priesterfeest mee te maken. Een week werd besteed aan het bezoeken van allerlei plaatsen. Hij was goed thuis in de cultuur van het land en gaf ons volop de kans met verschillende situaties kennis te maken, variërend  van grote rijkdom tot grote armoede. Piet was iemand die ook op zijn tijd kon genieten van vrije tijd, vriendschap en reizen. Gezelligheid en goedheid straalde van hem af. Maar Piet was ook iemand met een diep geworteld geloof. Vanuit zijn geloof bezag hij de ontwikkelingen van de tijd en verdiepte zich daar in. Analyseren kon hij situaties scherp en waar hij waar hij het leven van mensen kon verbeteren deed hij dat ten volle. Indrukwekkend was het hoe 'zijn straatkinderen' aan Frey Pedro hingen.

Ook in zijn parochie Angra dos Reis, waar wij zijn priesterfeest mee mochten vieren, voelde je hoe hij mensen er toe bracht om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en toch bescheiden aanwezig leiding  te geven. Daardoor was hij iemand die midden tussen de mensen stond, maar tevens ook de Kerk terug gaf aan de mensen. Goedheid en dienstbaarheid straalde hij uit.

Sterk was hij ook gehecht aan zijn medebroeders en samen met hun genoot hij van de vreugdes, maar droeg ook met hun de lasten. Ook zijn familie bleef hij in zijn hart met zich meedragen. Op vaste tijden was er via de telefoon contact om wat bij te praten. Communiceren via de computer heeft hij zich nooit echt eigen gemaakt. Bij faxen voelde hij zich meer thuis. Een enkele keer stuurde hij een e-mail. Maar daar bleef het dan ook bij.

Zijn leven stemt ons tot dankbaarheid. In zijn levenstijd heeft hij zijn talenten ten volle gebruikt. Zijn leven straalde rust en vreugde uit. Hij was een missionaris die niet alleen een boodschap bracht, maar ook zelf een boodschap was in het contact met zijn mensen en open stond voor datgene wat zij hem te zeggen hadden. Door zijn leven te geven, is hij een afstraling geworden van Christus liefde voor ons. En zoals in Rio de Janeiro het Christusbeeld waakte over de stad, zo heeft hij gewaakt over het welzijn van zijn mensen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.

Piet, je was een geweldig mens. Het was een grote genade om je beter te leren kennen. Moge Christus voor altijd jouw leven beschutten in zijn Liefdevolle aanwezigheid.

pastoor H. AdemaLaatst aangepast op maandag, 15 augustus 2011 14:52