Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Kerkelijk jaar
PDF Afdrukken E-mail

Advent en Kerstmis

Advent

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  • Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

  • Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus'  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 29 november 2009.
De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven. Bron: adventtijd.nl

Kerstmis

Kerstmis is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd en is het het feest dat door de christelijke gemeenschappen uitgebreid als familiefeest wordt gevierd. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats.
Meer weten? Klik hier!

Aswoensdag, 40-dagen tijd, Goede Week en Pasen

Aswoensdag

Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval. Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Hij is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis. Lees meer.

Vastentijd (Veertigdagentijd)

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.
Jezus zelf heeft ook 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.
Veertig jaar trok het volk van het Oude Verbond door de woestijn, alvorens zij het beloofde land bereikte.
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen. Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn, totdat hij bij de berg Horeb God mocht ervaren.
Lees meer

Goede Week en Pasen

Deze tijd is een heel bijzondere voor de christenen! Weet je dat Pasen hoogste feest is. Vele mensen denken dat dat Kerstmis is maar dat is niet zo. Meer weten? Klik dan hier.

  • Palmzondag ook Palmpasen of Passiezondag genoemd. Nieuwsgierig wat dat is? klik dan hier

  • Wat is en wat gebeurde op Witte Donderdag? klik hier voor meer informatie

  • Goede Vrijdag, wat is dan dat voor een vrijdag? meer weten, klik dan hier!

  • Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag.

    In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte. Meer weten? Klik hier.

  • Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, ... verder lezen? Klik hier.

  • Beloken Pasen is de zondag na ...  lees meer

Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen vieren de christenen het hemelvaartsfeest.Na zijn verrijzenis uit de dood heeft Jezus vaker zijn leerlingen ontmoet die zich meestal angstig hadden opgesloten. Zij herkenden hem meer of minder aan de wijze hoe hij het brood brak en aan hen uitdeelde. Met zin terugkeer naar de Vader in de hemel voltooid hij zijn missie op deze aarde. Meer weten? Klik dan hier .

Pinksteren

Tien dagen na Hemelvaart en dus 50 dagen na Pasen ontvingen Jezus’ discipelen de Heilige Geest. Ze stonden ‘in vuur en vlam’ en vertelden aan mensen uit verschillende landen, ieder in hun eigen taal, dat ook na de Hemelvaart van Jezus de aanwezigheid van God levend is en in mensen wil wonen en door hen wil werken. Meer weten? Klik dan hier en/of hier.

Sacramentsdag, Corpus Christi

Sacramentsdag is een rooms-katholieke feestdag ingesteld ter ere van het sacrament van de eucharistie. Op die dag, de tweede donderdag na Pinksteren, ... Meer weten? Klik dan hier

Maria Tenhemelopneming

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam
door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. lees meer

Halloween, Allerheiligen en Allerzielen

Ieder jaar, meestal op de zondag voor 1 november, gaan heel veel mensen in de vroege namiddag naar de kerk en/of naar de begraafplaats die ook het kerkhof wordt genoemd.
Misschien zijn jullie ook al eens met jullie ouders meegegaan en hebben aan het graf of aan de urnenmuur een gebed uitgesproken voor de eventuele overleden vader, moeder, grootouders of andere familieleden of voor een overleden vriend of vriendin.
Hebben jullie zich al eens afgevraagd waarom dit juist op deze dag gebeurt?
Ja, het is een bijzondere dag aan die wij in de katholieke kerkgemeenschap het morgens het hoofdfeest van Allerheiligen vieren en in de namiddag aan onze dierbare overledenen denken.
Eigenlijk is het feest van Allerheiligen op 1 november en de gedenkdag aan alle overledenen, genaamd Allerzielen, op de 2 november.
De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween genoemd.
Om iets meer aan informatie te krijgen over deze bijzondere dagen hier een paar links : rkk, beleven.org en bij wikipedia.org

Een overzicht van de jaarlijkse 'Christelijke feestdagen' is hier te vinden.

Groetjes Wilfried

Laatst aangepast op zondag, 28 januari 2018 16:26