Home >>> De Parochie >>> In Memoriam >>> Zuster Gezina v.d.Poll
PDF Afdrukken E-mail
Article Index
Herinnering aan Zr. Gezina van der Poll
Preek afscheidsdienst
Bidprentje
All Pages

 

Tekst bidprentje

In gebed zijn wij verbonden met

ZUSTER GEZINA VAN DER POLL
Johanna Wouterina

Zij werd geboren te Utrecht op 28 april 1938. Gesterkt door het sacrament der zieken, is zij overleden in het ziekenhuis te Sittard op 17 januari 2008. Na de uitvaartdienst in de H. Eligiuskerk te Schinveld op 22 januari hebben wij haar ter ruste gelegd op het kloosterkerkhof van Huize Mater Misericoridiae te Tilburg.

Zij raakte binnen het gezin al vroeg vertrouwd met sociale betrokkenheid en liefde voor de Kerk. In de  oorlog verbleef zij enige tijd als evacu?op een pastorie te Sappermeer, waar de pastoor en zijn zus haar in de watten legden. Toen zij terugkeerde in het gezin betekende dit een aanpassing. In navolging van drie zussen trad zij in 1957 in bij de Zusters van Liefde te Tilburg. Haar intelligentie kwam naar voren in haar praktisch bezig zijn. In diverse kloosters had zij de leiding over de keuken. In de jaren zeventig maakte het religieus leven een verandering door. Daardoor werd zij op het spoor gebracht om in een totaal nieuwe setting invulling te geven aan haar leven als religieuze. Zij solliciteerde in 1980 naar een functie als ‘huishoudster’ en gaf haar beste krachten in verschillende parochies. Zij had het vermogen om mensen op een wonderlijke wijze aan zich te binden door haar humor en realiteitszin. Veel mensen in de pastorie van Weert, Roggel, Maasniel en Schinveld genoten van haar gastvrijheid en belangstelling voor wat in hun leven belangrijk was. De keuken was haar domein waar zij kookte, maar ook pastoraal bezig was. Voor ernst en plezier was altijd ruimte. Oneerlijkheid  verafschuwde zij zeer en haarscherp wist zij mensen met zulke bedoelingen te doorgronden. Op momenten dat er wat extra’s moest gebeuren zoals het herstel van de kerk van Roggel wist zij op wonderlijke wijze mensen te enthousiasmeren met koekjes en het goede voorbeeld. In iedere parochie werd zij aangesproken als ‘de zuster’ en daarin verbond zij haar verleden met het heden. Voor de pastoor was zij een belangrijk klankbord en op een meesterlijke wijze wist zij te sturen om zaken in goede banen te leiden. Elf jaar geleden werd zij geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte. Door steun van haar familie en vrienden plus een sterke wilskracht kon zij zich handhaven op de pastorie.  Zo kon zij er voor de mensen zijn op haar manier. Anderhalf jaar geleden keerde haar ziek zijn terug en een tijdje hoopte zij op genezing. Toen het tot haar doordrong dat genezing niet meer mogelijk was leefde zij iedere keer weer toe naar een nieuw moment. In haar ziek zijn was zij een bemoediging voor ieder die met haar te maken had. De laatste weken voelde zij aan dat het niet lang meer zou duren en dit heeft zij ook moedig aanvaard. Met dankbaarheid nemen wij afscheid van haar en gunnen haar voor altijd thuis te zijn bij God.Laatst aangepast op maandag, 05 juli 2010 16:17