Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Sint Franciscus en de Werelddierendag
PDF Afdrukken E-mail

Sint Franciscus en de Werelddierendag

Beste jongens en meisjes,

Verleden zaterdag,5-10-2013, vierden we in de Heilige Mis het feest van Sint Franciscus. In  deze eucharistieviering had onze pastoor een speciale eerste lezing uitgekozen die over het leven van Sint Franciscus vertelde. Graag wil ik deze hier ook publiceren om ze nog eens te kunnen nalezen. Ook post ik ze op www.facebook.com/eligiusschinveld. Neem maar eens een kijkje! Groeten van Wilfried.

Sint Franciscus

Hij leefde heel lang geleden in Assisi, dat ligt in Italië. Hij was heel bijzonder en daarom gedenken wij hem nog steeds en wel ieder jaar op 4 oktober, wanneer we ook Werelddierendag vieren. Het feest van Sint Franciscus en Werelddierendag hebben met elkaar te maken. Luister maar naar het verhaal, dan begrijp je waarom.

Toen hij jong was, had Franciscus een fijn leven. Hij had een rijke vader en een moeder die veel van hem hield. Hij had veel vrienden en was een gezonde jonge. Maar toen kwam er oorlog en Franciscus werd erg ziek.

Toen hij later weer genezen was, was hij veranderd. Mooie kleren en rijkdom waren voor hem niet meer belangrijk. Hij wilde niet meer leven zoals voorheen, want hij had gemerkt, dat je God kunt vinden in eenvoudige dingen en dat je eigenlijk niets nodig hebt, als je Jezus maar in je leven hebt. Overal waar hij om zich heen keek, zag hij God : in de vogels, de vlinders, de bloemen, de bomen, in de lucht en het water en de regen en de wind. Hij voelde zich niet meer gelukkig in het grote huis waar hij woonde, hij wilde dicht bij de natuur gaan leven, om dicht bij God te kunnen zijn.

Toen hij op een keer aan het wandelen was, zag hij een kerkje. Het was helemaal kapot. Er was geen dak meer en geen ramen, alleen een paar stukken muur stonden er nog. En er hing een kruisbeeld. Toen Franciscus dat kruisbeeld zag, kreeg hij het gevoel dat God iets aan hem wilde vragen.God vroeg hem, of hij wilde helpen bij het weer opbouwen van Zijn kerk. Sint Franciscus begreep, dat God eigenlijk twee dingen vroeg : God wilde dat het stenen kerkje herbouwd werd, maar ook, dat hij zou vertellen over Jezus en de Liefde van God, zodat ze weer zouden gaan leven zoals God dat graag zag.

Dat deed Franciscus. Hij vertelde het aan iedereen die het horen wilde, zelfs aan de dieren. Hij vond het fijn om te vertellen dat God onze Vader is. Hij heeft de mensen en de dieren gemaakt en daarom noemde hij de dieren zijn broers en zusjes. Op de kleurplaat die jullie bij hebben, kun je zien hoe hij met de dieren praat.
In al zijn verhalen over God, gaf hij voorbeelden uit de natuur. Franciscus was niet alleen goed voor mensen die arm of ziek waren, maar hij hield ook heel veel van dieren en daarom wordt Werelddierendag gehouden op zijn feestdag.

Na een tijdje waren er meer mensen die wilden leven zoals hij en ook nu nog zijn er mannen en vrouwen die leven zoals Franciscus: in armoede en heel dicht bij de natuur en bij God. Ook vandaag nog wil hij een voorbeeld zijn voor ons, als een lichtje dat we kunnen volgen als we zelf even de weg kwijt zijn.
Daarom gaan we nu een kaarsje aansteken bij zijn beeld, om hem te bedanken voor zijn werk en voor wat hij ons geleerd heeft.