Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen
Over Heiligen
PDF Afdrukken E-mail

Sint Franciscus en de Werelddierendag

Beste jongens en meisjes,

Verleden zaterdag,5-10-2013, vierden we in de Heilige Mis het feest van Sint Franciscus. In  deze eucharistieviering had onze pastoor een speciale eerste lezing uitgekozen die over het leven van Sint Franciscus vertelde. Graag wil ik deze hier ook publiceren om ze nog eens te kunnen nalezen. Ook post ik ze op www.facebook.com/eligiusschinveld. Neem maar eens een kijkje! Groeten van Wilfried.

Sint Franciscus

Hij leefde heel lang geleden in Assisi, dat ligt in Italië. Hij was heel bijzonder en daarom gedenken wij hem nog steeds en wel ieder jaar op 4 oktober, wanneer we ook Werelddierendag vieren. Het feest van Sint Franciscus en Werelddierendag hebben met elkaar te maken. Luister maar naar het verhaal, dan begrijp je waarom.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Marcus

Zijn Joodse naam was Johannes, zijn Romeinse bijnaam Marcus. Johannes Marcus is de helper van Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis. Maar halverwege haakt hij af en keert naar Jeruzalem terug. Dat is voor Paulus in het jaar 48 een reden om Marcus op en tweede reis niet mee te nemen. Gelukkig is de onenigheid later bijgelegd en blijkt Marcus te Rome een medewerker van Paulus te zijn.

Marcus zou, naar een bericht van Hieronymus, in het jaar 62 te Alexandrië gestorven zijn. De relieken werden in 829 naar Venetië overgebracht waar de beroemde san Marco naar deze evangelist is vernoemd. Marcus betekent ‘de strijdbare’. Hij wordt afgebeeld al schrijvend aan zijn evangelie, zijn strijdbaar attribuut is een leeuw.

 
PDF Afdrukken E-mail

Antonius Abt Januari

In 251 is Antonius te Koma bij Herakleia in Egypte geboren. Hij leidde vanaf zijn twintigste jaar een kluizenaarsleven en wordt daarom ook wel Antonius de Kluizenaar genoemd. Antonius wordt vereerd als beschermheilige tegen besmettelijke ziekten van mensen en vee. Samen met Adriaan, Christoffel, Rochus en Sebastiaan behoort hij tot de zogenaamde ‘pestheiligen’. De devotie voor deze heiligen groeide sterk tijdens de verschrikkelijke pest-epidemieën in de 14e en 15e eeuw. Het kluizenaarsleven, dat hard was en vol ontbering, heeft niet belet dat Antonius een zeer hoge leeftijd bereikte: hij stierf in 356 op 105-jarige leeftijd.

Antonius woonde 35 jaar in een grafspelonk, daarna 20 jaar op een berg aan de andere zijde van de Nijl. Toen trok hij zich terug in de woestijn, waar hij leefde in een oase en slechts het allernoodzakelijkste voedsel tot zich nam. Zijn kleding bestond uit een schapenvacht. Antonius vond veel navolging. Hij bracht een groot aantal kluizenaars in een kloosterachtige gemeenschap bijeen, vandaar dat hij wel de vader van het kloosterwezen wordt genoemd.

Dikwijls wordt Antonius weergegeven met aan zijn voeten een varken, een aanduiding van de bescherming die hij bood tegen veeziekten zoals het gevreesde St. Antonius-vuur. De staf van Antonius heeft aan de bovenzijde een kruis in de vorm van de letter T. Dit zogenaamde Antonius-kruis of Tau-kruis is het embleem van de in 1095 in Frankrijk gestichte kloosterorde van de Antonieten.

De naam Antonius betekent ‘de onschatbare’.

 
PDF Afdrukken E-mail

Matthias

Deze apostel werd, volgens Handelingen 1 vers 23, in plaats van Judas Iskarioth aangesteld als apostel. We weten weinig over hem. Hij zou in Jeruzalem en in Judea het evangelie van Jezus hebben verkondigd. Hierom aangeklaagd bij het Sanhedrin werd hij gestenigd en daarna met een bijl onthoofd. Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, zou de overblijfselen van Matthias naar Rome en naar Trier hebben overgebracht. Matthias wordt uitgebeeld met als attribuut een bijl. Zij naam betekent: gave van God.

 
PDF Afdrukken E-mail

Toribio 23 maart

Toribio Alfonso Mongrovejo is één van de eerste heiligen uit de zogeheten ‘nieuwe wereld’. Geboren in 1538 als zoon van een voorname christelijke familie in het Noord-Spaanse Oviedo, studeerde hij rechten en werd na die studie door koning Philip II in 1575 benoemd tot Inquisiteur in Granada. Amper vier jaar later werd hij benoemd als aartsbisschop in Lima. Gedurende zijn 27-jarige ambtsperiode heeft hij het geestelijke en burgerlijke leven in heel Peru gevormd volgens de katholieke leer. Hierbij had hij speciale aandacht voor de indianenstammen, die hij niet alleen het geloof bracht, maar hen daarna ook beschermde tegen aanvallen door ‘boosaardige onderdrukkers’. Er wordt van hem verteld dat jij meer dan 80.000 mensen het vormsel heeft toegediend. Kenmerkend voor zijn inzet is ook het feit dat hij in 1606 gestorven is op de terugweg van een bezoek aan één van die indianenstammen. Hij was zo nauw verbonden met Peru dat zijn relieken ook in Lima zijn gebleven. Voor zijn werk en betekenis voor de jonge kerk in de ‘nieuwe wereld werd hij in 1726 heilig verklaard.

 
PDF Afdrukken E-mail

Liduina 14 april

Het meisje Lidewij werd in 1380 te Schiedam geboren. Op 15 jarige leeftijd maakte zij een van op het ijs en is daarna 38 jaar bedlegerig. Zij werd door allerlei ziekten en kwalen bezocht, maar ook door visioenen en toestanden van extase. Liduina ontvangt in haar extatische ontmoetingen met Christus de vijf wonden, bij Liduina zijn handen en voeten geheel doorboord. Volgens de overlevering gebruikte ze in 26 jaar geen ander voedsel dat de H. Hostie.Liduina sterft in 1433 en werd in de St. Janskerk in Schiedam begraven. Het werd een waar bedevaartsoord.

Liduina wordt uitgebeeld met een krans van rozen om het hoofd in de rechterhand draagt zij een bloesemtak, in de linkerhand een crucifix. Liduina is de patrones van de zieken, haar naam betekent ‘mensenvriendin’.

 
«StartVorige123VolgendeEinde»

Pagina 1 van 3