Home >>> Bezinning
Bezinning
PDF Afdrukken E-mail

Jezus wil meer geven dan ontvangen

In het contact met mensen ontdek je dat bepaalde mensen er uit springen door hun gedrag. Wanneer zij wat voor anderen kunnen doen, staan zij altijd voor anderen klaar. Wanneer er ingezameld wordt voor een goed doel kunnen zij altijd wat missen. Zij investeren heel wat tijd en gaven in de ander en hebben daar ook grote voldoening van. Door mensen die meer berekend zijn worden zij wel eens als 'gekken'' beschouwd. Want wanneer je wat voor de ander doet moet je er zelf ook wat voor terug krijgen. Het oude Romeinse adagium 'do ut des' (ik geef opdat jij geeft) is in hun leven terug te vinden.

Laatst aangepast op maandag, 20 februari 2017 18:22
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Gods wet is meer dan een gebod

Wanneer er bepaalde wetten zijn, dan zijn wij geneigd om die op te volgen, maar ook mogelijkheden te zoeken om die te ontduiken. Daardoor is meer aandacht voor de mogelijke straf of bekeuring dan dat dit voortkomt uit een innerlijke overtuiging. Of je past een wet toe om jezelf vrij te pleiten van het appel dat op je gedaan wordt. De wet beschermt je. Vaak hebben mensen met een uitkering of schuldsanering ervaren hoe in het toepassen van regels weinig ruimte gegeven wordt aan het woord barmhartigheid.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Zout vanuit bijbels perspectief

Een van de eerste dingen die mensen te horen krijgen, wanneer zij een diëtist bezoeken is, dat men voorzichtig moet zijn met zout. Het heeft een invloed op ons gewicht omdat het vocht vast houdt en is slecht voor de bloedruk. Toch hebben wij ook de ervaring dat zoutloos eten vaak smakeloos. Wil je van een maaltijd kunnen genieten, dan is smaak heel erg belangrijk. Voor onze verhouding met God is het belangrijk dat wij ons geloof een toegevoegde waarde geeft aan ons leven. Vroeger werd bij een kindje dat gedoopt werd dan ook een beetje zout op de tong gelegd en bij de Oosterse vinden wij dat nog terug.

Laatst aangepast op maandag, 30 januari 2017 11:28
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Verandering van leven

Nu het langzaam weer naar de verkiezingen toe gaat wordt er heel wat campagne gevoerd. Opvallend zijn de vele beloftes die gedaan worden over zorg, wegennet, milieu en andere onderwerpen. Kiezers hebben het gevoel dat die ander wel even het leven kan veranderen, terwijl ze zelf er niets voor hoeven te doen. Maar is dat zo?

Jezus werd gezien als een nieuwlichter. Een grote toekomst lag voor hem open. Maar Jezus besefte ook dat Hij niet alleen het leven kon veranderen. Vandaar zijn oproep: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij". Op het moment dat de ander zich aan Jezus toevertrouwt en zich helemaal richt op God, worden dingen die eerst niet belangrijk waren belangrijk.

Laatst aangepast op maandag, 16 januari 2017 15:57
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Over knielen, zitten en staan

Niet altijd maken wij even intens de eucharistieviering mee. Dat overkomt ons allemaal op zijn tijd. Veelal is dan de automatische piloot ingeschakeld. Een aantal woorden spreken wij zonder nadenken uit. Het gebeurde mij dat bij de geloofsbelijdenis per ongeluk de schuldbelijdenis werd ingezet. Het aanwezige kerkvolk ging voort op de ingezette woorden alsof dit zo hoorde en niemand kwam er later op terug. Ook in de mis gaan na het belletje bij het Heilig de kerkgangers massaal op de knieën, uitgezonderd degenen die last hebben van pijnlijke knieën. Devoot wordt gebogen bij het tonen van Brood en Wijn, waarin Jezus bij ons is. Wanneer het Onze Vader voorbij is en het vredesgebed uitgesproken, eventueel gepaard gaand met een vredesgroet, zie je dat het knielen wordt ingewisseld voor het zitcomfort.

Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail

Terugblik en vooruitblik

Het is niet gemakkelijk om in beeld te brengen welke resultaten er zijn behaald. In het binnenste van de mens voltrekt zich vaak meer dan wij in beeld kunnen brengen. Mensen die niets met de Kerk te maken wilden hebben, snuffelen nu voorzichtig rond of worden geraakt door een viering waardoor het geloof weer een uitdaging wordt. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Mensen die actief waren bij een activiteit van de parochie geven aan dat ze niet meer langer tot de Kerk willen behoren. Het is niet gemakkelijk om daar als pastoor goed mee om te gaan. Enkele uitgangspunten waarbij het functioneren van de parochie zichtbaar wordt zijn de sacramenten.

Het aantal doopsels in Schinveld is gelijk gebleven 14 (14), in Merkelbeek is dat afgenomen 2(6). Bij de eerste communie was in Schinveld het aantal kinderen dat meedeed: 17(21), terwijl dit in Merkelbeek ongeveer gelijk bleef 6(7). Het vormsel vond afgelopen jaar alleen plaats in Schinveld 18 (14).

Lees meer...
 
«StartVorige1234567VolgendeEinde»

Pagina 7 van 7