Home >>> Nieuws
Parochieberichten
PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 19 september 2018 13:48

Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping.

Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Het werd een dag waarbij allerlei huisdieren “ in het zonnetje” werden gezet. Zo mochten bijvoorbeeld leerlingen in veel basisscholen hun huisdier mee naar school nemen om deze daar trots aan meester of juffrouw en hun klasgenootjes te tonen. Niet elke onderwijskracht was daar mogelijk altijd gelukkig mee. Thuis kregen ze op ‘hun’ feestdag nog wat extra lekkernijen. Franciscus noemde echter niet alleen de dieren zijn broers en zusters, nee de hele schepping was voor hem “heilig”. De schepping die tegenwoordig bedreigd worden. Denk alleen maar aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Goed om daarom meer aandacht aan de schepping te schenken en samen na te denken hoe we “moeder aarde” behouden houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Franciscus kan ons daarin de weg wijzen.
De samenwerkende christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken, willen dit jaar door middel van een oecumenische viering in de kerk aan het Tempsplein in Heerlen oproepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart van de viering.

De viering wordt gehouden op 4 oktober in de protestantse kerk aan het Tempsplein in Heerlen en de dienst begint om 19.00u.
U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee

Laatst aangepast op woensdag, 19 september 2018 14:16
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 07 september 2018 15:27

Zonnebloem in Merkelbeek

Op donderdag 20 september is bij de zusters van het Korenveld een eucharistieviering om 14.30u. met de leden en het bestuur van de Zonnebloem, afd. Merkelbeek. Het is een mooi gebruik om zo de band met het geloof te beleven. Na de mis is er een gezellig samen zijn.

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 01 september 2018 17:27

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg?

Activiteiten binnen ons Bisdom Roermond: klik hier!

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 01 september 2018 11:18

Bidtocht naar kapel in het Zand

Op zaterdag 6 oktober is een bidtocht van de Roermondse Kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw In ’t Zand. Eucharistieviering om 18.30 uur in de St. Christoffelkathedraal, Roermond. Vertrek fakkeltocht na de eucharistieviering. De fakkeltocht wordt biddend en zingend afgelegd. In de Kapel In ‘t Zand wordt de tocht afgesloten met een gebedsdienst en gelegenheid sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Vanaf circa 21.00 uur tot circa 23.00 uur rijdt een pendelbus vanaf het pleintje vóór de Kapel naar het NS-Station en het Wilhelminaplein. Voor info over de fakkeltocht: bel of mail met Myriam Rademaker: T: 0475-386892.

 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 27 augustus 2018 23:15

Wereldjongerendagen te Panama

Van 12 tot 28 januari 2019 zijn de Wereldjongerendagen te Panama. De ontmoeting met vele jonge mensen is een geweldig mooi gebeuren. Er zijn vier reismogelijkheden waarop jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen intekenen. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan met de Nederlandse reis "discover your identity". Voor meer informatie en ook aanmelding kun je terecht bij www.wjd.nl

 
PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 12 juni 2018 21:11

Vacature kerkbestuur

Met ingang van 1 augustus treedt dhr. Wim Veldhuizen terug als kerkbestuurslid en secretaris na zeven jaar dit werk te hebben gedaan vanwege gezondheidsredenen. Een paar maanden geleden trad ook dhr. Boy Goossens terug vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kerkbestuursleden vanuit de parochie Schinveld en Merkelbeek. Wij zullen zelf ook mensen benaderen om toe te treden tot het kerkbestuur, maar kandidaten kunnen ook contact opnemen met de pastoor. Het huidige kerkbestuur bestaat uit pastoor H. Adema, voorzitter, Petra Schriever, penningmeester, Frans Herings, gebouwenbeheer, Funs Daamen, lid.
Ofschoon de parochies van Schinveld en Merkelbeek zelfstandig zijn, wordt toch samen vergaderd. Help onze parochies om ze in de toekomst goed te beheren.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 08:28
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 12 januari 2018 00:00

Stephan Klasens, loopt stage in onze parochies

Beste parochianen van de Eligius kerk in Schinveld en de Clemenskerk in Merkelbeek. Mijn naam is Stephan Klasens en ik studeer Godsdienst – Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), hiervoor kom ik dit jaar bij jullie stagelopen. Ik zal mij in het kort omschrijven en u ook wat vertellen over wat ik nu precies in jullie kerk zal komen doen.

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 18:37
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 03 november 2017 09:03

Veranderingen Kerkbestuur Eligiusparochie

Met ingang van 1 september heeft dhr. Boy Goossens en eervol ontslag gekregen vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.
Tevens is voor mevr. Petra Schriever en dhr. Frans Herings de termijn weer verlengd voor vier jaar.

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 30 juli 2016 13:09

Bereikbaarheid priester bij afwezigheid van de pastoor

Wanneer u bij afwezigheid van pastoor H. Adema dringend een priester nodig heeft, dan kunt u altijd bellen naar Pastoor Houben in Oirsbeek tel. 046-4421233. In noodgevallen kunt u ook altijd bellen naar de koster van Oirsbeek 0620192963.