Afdrukken

Gekwetstheid en genezing

De manier waarop wij ons gedragen wordt vaak bepaald door wat je hebt mee gemaakt. Iemand die altijd uitgescholden wordt reageert agressief of ontwijkt mensen. Iemand die telkens hoort dat hij niets goed doet, wordt onzeker. Iemand die buiten eigen schuld in financiële problemen is geraakt, probeert dat zo veel mogelijk voor zich zelf houden. Maar ook mensen die een groot vertrouwen hadden in mensen van de Kerk en in dat vertrouwen werden beschaamd, willen vaak niets meer hiermee te maken hebben. Wanneer mensen zich niet goed in hun vel voelen werkt dat ook door in het reageren op de ander.

Ook de apostel Tomas was een gekwetst mens. Drie jaar lang had hij geïnvesteerd in het leven van Jezus en grote verwachtingen gekoesterd. Dat alles ia voor zijn gevoel op een grote desillusie uitgelopen en dat heeft hem diep geraakt. Hij is teleurgesteld in Jezus die niet in staat was zijn eigen leven te redden en hij is bang voor de mensen die bijdroegen aan de dood van Jezus. Hij nam voor een gedeelte afstand van de andere leerlingen, maar liet de andere leerlingen niet los. Verbaasd was hij op die zondagmorgen toen hij naar hen toe ging en een vreemd verhaal hoorde: "ze hadden Jezus gezien". Een dergelijk verhaal was te mooi om waar te zijn. Daarom reageerde hij uitdagend: "als ik mijn vingers niet op zijn wonden kan leggen en mijn hand niet in zijn zijde zal ik niet geloven". Hij was ontgroeid aan het leven met zekerheid en vertrouwen. Voortaan wilde hij dingen zeker weten. Daar kreeg hij ook de kans voor. Want Jezus liet hem niet los. Hij daagde Tomas uit en deze kreeg de kans om het lichaam van Jezus aan te raken. Op dat moment besefte hij de grootheid van God en keerde Jezus terug in zijn leven. Er kwam geen verwijt, wel een uitnodiging om in Jezus te blijven geloven. Tomas ontdekte toenadering en barmhartigheid en daardoor verdween de pijn van het ongeloof. Evenals andere leerlingen had hij opnieuw de Heer ontmoet als degene die uit de dood was opgestaan en leefde.

Niet voor niets wordt deze zondag ook de dag van de Goddelijke barmhartigheid genoemd. Geen fixatie meer op het ongeloof van Tomas, maar op de genezing van zijn geloof. In dat opzicht kunnen ook wij veel een rol spelen in de genezing van mensen. Wanneer wij mensen die zich terug getrokken hebben, tegemoet gaan en hen in contact brengen met goede mensen, krijgt daarin de verrezen Heer als gever van vrede een nieuwe. De onzeker geworden mens groeit er in om het zelfvertrouwen en eigenwaarde weer terug te krijgen. Zo werkt Gods barmhartigheid. Wanneer wij voor mensen die vastgelopen zijn nieuwe deuren openen, dan worden wonden genezen. Moge op die manier Gods Goedheid in Jezus onder ons verschijnen.