R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Goede mensen zuiveren de ziel

In ons leven komen wij mensen tegen waar goedheid, liefde en barmhartigheid van uit gaat. Wanneer je hun vraagt om te helpen staan ze voor je klaar. Wanneer je spreekt over je zorgen en vreugden voel je hoe zij je in alles goedheid gunnen. Wanneer je iets verkeerd hebt gedaan wat je dwars zit, of waar je spijt van hebt, dan voel je geen veroordeling, maar barmhartigheid. Zulke mensen geven je innerlijke rust en bij hun mag je thuis zijn. Goede mensen krijgen vaker zelf te maken met een innerlijke strijd. Ze worden geplaagd door een boze macht die hun onzeker maakt en de verbondenheid met God probeert stuk te maken. Het is een beproeving om de kracht van de liefde te doden. Het lijkt wel alsof het hun niet gegund is om goedheid te verspreiden.

In het leven van Jezus zien wij hoe goedheid en de confrontatie met een boze macht in dezelfde ruimte plaats vindt.  Jezus kon in de synagoge van Kafarnaüm rekenen op een aandachtig gehoor. “De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer en hij onderrichtte hun als iemand die gezag bezit”. Maar er was ook “een man die in de macht was van een onreine geest”. Hij schreeuwde luid: “Wat hebt u met ons te maken. U wilt ons in het verderf storten. Ik weet wie U bent: de Heilige Gods. Je herkent hierin ook het afwijzen van de Kerk.  Mensen kunnen mensen ongelooflijk fel reageren. Wat heeft die met mij te maken. Zij wijzen daarmee Gods goedheid af die in de voorbije tijd ook aan mensen is gegeven in naam van Jezus. Daarmee doen zij zichzelf en anderen tekort.

De ontmoeting met Jezus door een woord uit de Schrift, een gezang of gebed, leidt tot geloof. Meer nog dan de Kerk die mensen soms van het geloof vervreemdt door fouten en tekortkomingen. Daarmee zijn wij terug bij het eerste begin. Daar waar wij Jezus ontmoeten ervaren wij hoe Hij ons hart zuivert en richt op God. Het is goed om met elkaar te delen wat wij in het contact met Hem ervaren. Mensen zonder geloof begrijpen ons niet omdat zij leven in een andere wereld van voelen en denken.  Jezus verbindt de hemel met de wereld, waarin wij leven. Wij voelen Gods goedheid, maar ook de macht van het kwaad die uit is op het zaaien van verdeeldheid, het opzetten van mensen tegen elkaar en het brengen van onrust. Om hieraan weerstand te bieden is Gods liefde ons medicijn. De eucharistie blijft een kostbaar geschenk.